In 2004 zijn 5 duizend huwelijken geëindigd in een flitsscheiding. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2003. In de voorgaande jaren was de stijging sterker, van minder dan duizend flitsscheidingen in 2001 naar 4,1 duizend in 2002 en 4,8 duizend in 2003. Bij ruim de helft van de flitsscheidingen in 2004 waren kinderen betrokken.

Aantal huwelijksontbindingen stabiel
Het totaal aantal echtscheidingen is gedaald van 37 duizend in 2001 tot 32 duizend in 2004.Door de toename van het aantal flitsscheidingen is het totaal aantal huwelijken dat is ontbonden de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. De flitsscheiding is dus een serieus alternatief voor de formele echtscheiding.

Aantal partnerschappen blijft toenemen
De mogelijkheid tot flitsscheiding bestaat vanaf 1 april 2001. Sinds die tijd is het aantal partnerschapsregistraties flink toegenomen, van 3 duizend in 2001 tot ruim 11 duizend in 2004. Vooral het aantal partnerschappen tussen een man en een vrouw is fors gestegen.

Snelheid is charme van flitsscheiding
In ongeveer de helft van de partnerschapsregistraties gaat het om omzettingen van een huwelijk naar een partnerschap. De flitsscheiding is een snelle procedure. Ongeveer 60 procent is de maand na de omzetting ontbonden, ongeveer 75 procent is na drie maanden ontbonden en 90 procent na een jaar.

Flitsscheidingen en kinderen
Een flitsscheiding is niet alleen mogelijk voor paren zonder kinderen. In 2004 had meer dan de helft van de flitsscheidende vrouwen thuiswonende kinderen. Bij de echtscheidende vrouwen was dit ruim zeven op de tien. Flitsscheiders zijn dus wat vaker kinderloos dan echtscheiders. Toch maakten in 2004 ruim 4,5 duizend nog thuiswonende kinderen een flitsscheiding mee.

bron:CBS