Het CDA-voorstel om de 40-urige werkweek weer breed in te voeren, zet niet alleen de klok decennia terug, maar leidt zelfs tot verlies van banen. De uren die fulltimers langer moeten werken, zijn dan niet meer beschikbaar voor de paar miljoen deeltijders, vrouwen en ouderen die graag (meer) aan de slag willen, maar nu geen urenuitbreiding krijgen of niet worden aangenomen. Dat zegt FNV's vicevoorzitter Ton Heerts in een eerste reactie op het conceptverkiezingsprogramma dat het CDA presenteerde.

"Een algemene invoering van een 40-urige werkweek staat haaks op het pleidooi dat werknemers meer grip moeten krijgen op de combinatie van werk en privé," aldus Heerts. De FNV-voorman benadrukt dat 4 op de 5 voltijdbanen door mannen worden ingevuld en dat juist deze groep in meerderheid enkele uren per week minder zou willen werken. Daartegenover staan juist veel in deeltijd werkende vrouwen die graag wat meer uren willen maken, maar daarbij geen medewerking krijgen van de werkgever.

Heerts is wel te spreken over de duidelijke taal rond de AOW-leeftijd die "gelukkig" op 65 jaar blijft. Tegelijkertijd hoopt hij dat het CDA-congres bij de vaststelling van het program dezelfde klare wijn schenkt bij andere belangrijke onderwerpen. Heerts: "Het wemelt van de vage teksten. Zo staat er dat het zorgpakket periodiek moet worden 'herijkt'. Zo'n term geeft niet meteen het vertrouwen dat het CDA de voorzieningen in het basispakket ongemoeid laat."

bron:FNV