Alles moet uit de kast om de werkzoekende
45-plusser aan een baan te helpen. Dat is de strekking van een
brief van de nieuwe FNV-federatiebestuurder Leo Hartveld aan
staatssecretaris van Hoof van Sociale Zaken. Diens ambtenaren
sleutelen aan een actieplan voor oudere werklozen. Hartveld draagt
negen concrete voorstellen aan met het verzoek aan Van Hoof deze in
zijn plan op te nemen.

De FNV maakt zich grote zorgen over de
arbeidsmarktpositie van 45-plussers. "Ondanks de aantrekkende
economie zijn er nog veel mensen onder de 65 jaar die graag willen
werken, maar niet aan het werk zijn', schrijft Hartveld die hen
consequent 'ervaren

werkzoekenden' noemt. 'Hoe langer
werkloos, hoe kleiner de kans op werk."

CWI-cijfers staven het pleidooi van
Hartveld: 68 procent van de jongeren tussen 20 en 25 jaar heeft
binnen 3 maanden een baan. Voor ervaren werkzoekenden tussen de 55
en 60 is dit slechts 6 procent.

Om het tij de keren draagt Nederlands
grootste vakcentrale een aantal werkbare voorstellen aan. Zo wil de
FNV een eerder recht op individuele ondersteuning: na aanmelding
als ervaren werkzoekende krijgt een 45-plusser, die dat wil, gelijk
recht op uitgebreide individuele ondersteuning bij het zoeken naar
werk. Daarnaast pleit zij voor uitbreiding van de mogelijkheden en
financiële middelen voor (op)scholing. Ook zou er een
onderzoek moeten komen naar toepassing van het zogeheten
afspiegelingsprincipe bij aanname.

In de brief aan Van Hoof omarmt de FNV ook
het idee van de PvdA voor een no riskpolis voor ervaren
werkzoekenden: de werkgever krijgt de kosten van loondoorbetaling
bij ziekte door het UWV vergoed. Andere FNV-voorstellen betreffen
o.a. een grotere inzet van gemeentes bij de oplossing van het
probleem, een imagocampagne van de overheid en het instellen van
een taskforce oudere werkzoekenden.

bron:FNV