De overheid moet zorgen voor een
wettelijke regeling voor doorbetaling van zeventig procent van het
loon tijdens het ouderschapsverlof voor werknemers. Dat zegt Agnes
Jongerius vrijdagochtend in Rotterdam bij de presentatie van het
actieplan 'Sterk in je werk' over vrouwen en werk.

Nog teveel vrouwen stoppen nu met werken
bij het eerste kind. Ze maken geen gebruik van hun wettelijk recht
op ouderschapsverlof, omdat dit meestal niet wordt doorbetaald. Het
betaalde ouderschapsverlof moet volgens de FNV buiten de
levensloopregeling worden gehouden. Reden is dat nog maar weinig
werknemers gebruik maken van levensloop (circa zeven procent).
Jongerius: 'De levensloopregeling is nu alleen interessant voor
een kleine groep beter betaalden. En wij willen juist dat alle
vrouwen en alle jonge gezinnen een steuntje in de rug krijgen bij
het combineren van werk en de zorg voor kinderen.'

De omvang van het betaalde
ouderschapsverlof blijft gelijk: dertien keer de wekelijkse
arbeidsduur. De werknemer kan dit opnemen door tijdelijk in
deeltijd te werken. Bij een vierdaagse werkweek betekent dit
bijvoorbeeld een jaar lang drie dagen werken of een half jaar twee
dagen. Ook kan het ouderschapsverlof aaneengesloten worden
opgenomen als de werkgever dat goed vindt.

Ook voor het langdurig zorgverlof moet de
overheid een regeling voor doorbetaling ontwerpen, zo vindt de FNV.
Agnes Jongerius: 'Want dan komt echt de nood aan de man en moet je
zorgen voor iemand die ernstig ziek is. En dan kom je financieel
klem te zitten, omdat je loon niet wordt doorbetaald.'

Kern van het FNV-actieplan is dat vrouwen
meer zeggenschap krijgen over hun werktijden en dat meer rekening
wordt gehouden met hun zorgtaken. De FNV wil een meldpunt waar
vrouwen terecht kunnen als hun werkgever niet voldoende overlegt
over hun werktijden en persoonlijke omstandigheden. In sectoren
waar veel vrouwen werken als onderwijs en zorg moeten bovendien de
lonen fors omhoog.

bron:FNV