Een delegatie van de FNV, ouderenbond ANBO en het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) biedt morgen (dinsdag)  om 13.00 uur in de hal van de Tweede Kamer bijna 8000 handtekeningen en een taart met een punt eruit aan de parlementscommissie Ouderenbeleid.
De organisaties willen dat de Tweede Kamer een voor een grote groep mensen bijna onmogelijk eis bijstelt: pas als  je 50 jaar in Nederland gewoond hebt, krijg je een volledige AOW-uitkering.

Het aantal mensen dat gekort wordt op de AOW-uitkering, omdat zij daaraan niet voldoen, loopt in rap tempo op. Van de 2,5 miljoen mensen die een AOW-uitkering ontvangen, hebben er 380.000 te maken met een AOW-gat: 1 op de 7 dus. Kijken je naar de groep die er de afgelopen twee jaar is bijgekomen, dan is die verhouding al 1 op 4.

De organisaties signaleren ook dat er sprake is van een gezamenlijk probleem van Nederlanders en migranten: De cijfers van het afgelopen jaar van de Sociale
Verzekeringsbank - de instantie die de AOW uitvoert - laten zien dat van de  bijna 180.000 mensen met een AOW-gat die in ons land wonen, er 78.000 Nederlanders zijn. De overigen komen uit de ons omringende landen, en uiteraard ook uit Marokko (11.000), Turkije (11.000) , en natuurlijk uit Suriname (13.000)  en de Antillen (3000).'

De gezamenlijke organisaties stellen voor de AOW-opbouwperiode te verlagen van 50 naar 40 jaar. Ook komen zij  op voor degenen met een AOW-gat die aangewezen zijn op aanvullende bijstand: Laat de AOW en de aanvullende bijstand voor mensen die gekort worden, uitvoeren door één instantie. Er is al genoeg bureaucratie in Nederland!, aldus de FNV. Ook vindt zij dat de belastingaftrek, die je krijgt als je spaart in geval van een pensioentekort, ook dient te gelden voor sparen als er en AOW-gat is.

De delegatie bestaat uit hoofdbestuurder van FNV Bondgenoten Ellen Dekkers, directeur  ANBO  Liane Wubbels en Emiliano Ruiz, voorzitter van het Landelijk Overleg Minderheden  Van de Kamerleden zijn aanwezig: Bas van der Vlies, (SGP), Agnes Kant (SP), Nini van Oerle (CDA), Gerdi Verbeet (PvdA), A. van Miltenburg (VVD) en Naima Azough (Groen Links).

bron:FNV