ABVAKABO FNV en FNV Bondgenoten komen in actie tegen de CAO die momenteel wordt afgesloten tussen de Werkgeversvereniging voor facilitaire callcenters (WGCC) en de Bond van telecompersoneel (BVT). Deze laatste partij heeft nauwelijks leden onder de werknemers waarvoor de CAO WGCC straks moet gelden. Omdat de CAO-afspraken ver beneden de maat zijn, organiseren de twee FNV-bonden een CAO-referendum.

In de callcenters werken ABVAKABO FNV en FNV Bondgenoten hard aan goede CAO.s. Echter, de WGCC heeft besloten om de grootste bonden in de sector niet te betrekken bij de CAO WGCC. Dat is mogelijk doordat er geen enkele toets is op de representativiteit aan werknemerszijde. Aan werkgeverszijde is representativiteit wel een voorwaarde om een CAO algemeen verbinden te verklaren. ABVAKABO FNV en FNV Bondgenoten pleiten ervoor om minimumvoorwaarden te hanteren: bonden die CAO.s afsluiten moeten een deel van de georganiseerde werknemers als lid hebben.

Als de afgesproken de CAO WGCC doorgaat betekent dat voor de callcentermedewerkers verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Ze krijgen dan geen pensioenregeling en doen niet aan pensioenopbouw. Vanaf de eerste ziektedag wordt iedereen 20% gekort op het salaris en werknemers krijgen beperkt vakantieverlof van slechts 22 dagen voor een voltijdswerknemer. Daarnaast is de loonsverhoging beneden het landelijk gemiddelde en dus uiterst mager.

Wat de bonden ernstige zorgen baart is dat gerenommeerde werkgevers als TPG (Cendris) en KPN (SNT) zich aansluiten bij de WGCC. Deze partijen weten dat de BVT daar momenteel als enige aan de CAO-tafel zit. Aan de zichzelf respecterende werkgeverspartijen willen ABVAKABO FNV en FNV Bondgenoten vragen nog eens heel serieus over hun interesse voor hun personeel na te denken. Dat betekent uit de WGCC stappen of met FNV-bonden overleggen over de CAO WGCC.

Op dit moment lijken WGCC en BTP niet erg geïnteresseerd in de mening van de werknemers. ABVAKABO FNV en FNV Bondgenoten willen wel graag weten wat werknemers van hun arbeidsvoorwaarden vinden. Dat is precies waarom dit referendum wordt georganiseerd. Deze week zullen de bestuurders van de twee bonden langs callcenters gaan om de werknemers te informeren over de CAO-plannen en over het referendum. Eind juni verwachten de bonden de uitslag.

bron:FNV Bondgenoten