Dinsdag is tijdens een drietal
bijeenkomsten het personeel van Delta Lloyd / Ohra Zorgbedrijven op
de hoogte gebracht van de hoofdlijnen van de voorgenomen
reorganisatie 'Witte verzekeraar/ efficiency 2007'. FNV
Bondgenoten is geschrokken van de omvang van de plannen, dat
gevolgen zal hebben voor bijna één op de twee
medewerkers. De reorganisatie gaat volgens de bond gepaard met het
verlies van honderden banen bij Delta Lloyd / Ohra
Zorgbedrijven.

Bob Bolte, bestuurder FNV Bondgenoten:
'Delta Lloyd / Ohra Zorgverzekeringen wil de operationele
activiteiten verplaatsen van Arnhem naar Den Haag. Een groot deel
van het werk wordt gedigitaliseerd waardoor banen verloren gaan. In
Arnhem blijven alleen de labelactiviteiten achter. Meeverhuizen
naar Den Haag zal voor de meeste medewerkers geen optie zijn. En
het herplaatsen van de boventalligen gaat waarschijnlijk problemen
opleveren. Delta Lloyd heeft geen ruimte om honderden werknemers
intern te herplaatsen. Er is een doorlopend sociaal plan dat ook
toeziet op externe herplaatsing maar dan moet dat werk wel aanwezig
zijn in de regio.'

De directie wil reorganiseren zodat Delta
Lloyd / Ohra Zorgbedrijven slagvaardiger kan reageren op de
marktsituatie die is ontstaan na de invoering van de nieuwe
zorgverzekeringswet. Zo zijn er plannen voor vergaande
automatisering en een herverdeling van het werk tussen de locaties
Arnhem en Den Haag.

FNV Bondgenoten volgt de ontwikkelingen
samen met de medezeggenschapsorganen kritisch. In de tweede helft
van februari zullen de exacte gevolgen van de voorgenomen plannen
duidelijk zijn.

bron:FNV