Vrijwel alle leden van FNV Bondgenoten
wijzen het onderhandelingsresultaat van de cao supermarkten af. Dit
heeft de vakbond vanochtend aan de werkgevers in de
supermarktenbranche medegedeeld. Tegelijkertijd roept FNV
Bondgenoten de werkgevers op om de onderhandelingen te hervatten en
te komen tot een resultaat dat beter aansluit bij de wensen van de
werknemers.

Nicole Boonstra, bestuurder FNV
Bondgenoten: 'De uitslag is ondubbelzinnig, vrijwel iedereen wijst
het resultaat af. Wij willen graag weer met de werkgevers om de
tafel, ook omdat we op het punt van het verplicht werken op
zaterdag nog steeds lijnrecht tegenover elkaar staan. Werkgevers
willen het aantal zaterdagen dat zonder toeslag moet worden
gewerkt, verhogen. Ze gaan volledig voorbij aan het
privéleven van hun personeel. Werknemers moeten meer
zeggenschap krijgen over het werken in weekenden en op feestdagen
en hiervoor fatsoenlijk worden betaald.'

Daarnaast is de vakbond niet te spreken
over de manier waarop werkgevers de structurele loonsverhoging
willen doorvoeren. 'Over de eerste vijfttien maanden krijgen
werknemers echt weinig vergeleken met andere cao's, namelijk 2%',
aldus Boonstra. 'In totaal geven de werkgevers 7% loonsverhoging
in dertig maanden. Dat lijkt heel wat, maar het wordt minder mooi
als je ziet welke verdeelsleutel ze hanteren. Wij willen een
structurele loonsverhoging 3% per jaar met een looptijd van twee
jaar.'

Het feit dat werkgevers veelvuldig
gebruikmaken van uitzendkrachten is de vakbond een doorn in het
oog. Inzet van uitzendkrachten gaat ten koste van de inzet van het
eigen vaste personeel. Bovendien kan het gebrek aan kennis bij
uitzendkrachten leiden tot meer onveilige situaties. FNV
Bondgenoten wil in de cao opnemen dat de inzet van uitzendkrachten
wordt gemaximeerd op 25% van het totale personeelsbestand per
locatie.

Boonstra: 'Als de werkgevers niet bereid
zijn tot het heropenen van de onderhandelingen, dan volgen er
ongetwijfeld acties. Hoe en wanneer gaan we dan samen met onze
leden bepalen.'

In de supermarktbranche werken circa
200.000 werknemers.

bron:FNV