FNV Bondgenoten bereidt een gang naar de
rechter voor om ervoor te zorgen dat de nawerking van de oude CAO
in de mode- en sportdetailhandel wordt toegpast. De huidige CAO is
niet door de vakbond ondertekend en geldt derhalve niet voor haar
leden. Via de rechter wil de bond de ervoor zorgen dat de
arbeidsvoorwaarden uit de oude CAO gelden.

Karin Heynsdijk, bestuurder FNV
Bondgenoten: 'Heel veel werknemers zijn er financieel op achteruit
gegaan. We gaan naar de rechter omdat we als vakbond opkomen voor
de rechten van de werknemer. Voor de werknemers voor wie de vorige
CAO van toepassing was, blijft deze gelden. Dus voor hen moeten de
arbeidsvoorwaarden van deze CAO worden gehanteerd en nageleefd.
Voor de werknemers die lid zijn van De Unie geldt de huidige
CAO.'

Sinds oktober 2006 geldt een CAO die
alleen door vakbond De Unie is ondertekend. Deze CAO houdt volgens
FNV Bondgenoten een aanzienlijke verslechtering in voor de 100.000
werknemers in de mode- en sportdetailhandel. Zo wordt er in hoge
mate een beroep gedaan op hun flexibiliteit en inzetbaarheid,
terwijl daar niet of nauwelijks een beloning tegenover staat.
Langere werkdagen en het werken op de koopavonden of zaterdagen
worden niet meer gecompenseerd met toeslagen. Als een werkgever
iemand minder uren inplant dan contractueel is afgesproken, dan is
de werknemer verplicht deze uren alsnog in te halen ook als de
werkgever debet is aan de inroostering.

Heynsdijk: 'De economie lijkt zich te
herstellen en de omzetten in de detailhandel

stijgen. Tegelijkertijd roepen werkgevers
dat de vacatures niet te vervullen zijn. Maar ze vertellen er niet
bij dat dat deels hun eigen schuld is. Door de huidige CAO is de
mode- en sportdetailhandel geen aantrekkelijke branche om in te
werken. Er wordt een flexibelere inzet van werknemers gevraagd maar
daar staat niets tegenover. Sterker nog, de arbeidsvoorwaarden zijn
verslechterd.'

In de mode- en sportbranche werken circa
100.000 werknemers waarvan ruim 40 procent jonger is dan 23
jaar.

bron:FNV