Laurus NV (Edah, Konmar en Super de Boer) heeft een nieuwe pensioenregeling gelanceerd waarvan het bedrijf zelf zegt dat het inhoudelijk een prima regeling is. De betrokken vakorganisaties zijn een andere mening toegedaan. De afgelopen weken is informeel overleg geweest tussen Laurus en de vakorganisaties waarbij de partijen niet nader tot elkaar zijn gekomen. 
De vakorganisaties hebben daarop besloten de achterban te gaan informeren  over de nadelige gevolgen van de geboden regeling en op te roepen om tegen de regeling te stemmen.  

Ron Peters van FNV Bondgenoten: 'De werkgever geeft aan dat het Museumplein Akkoord in deze regeling wordt uitgevoerd. Wat de werkgever echter doet is  selectief winkelen in het akkoord en alleen die zaken eruit halen die voor Laurus NV aantrekkelijk zijn'. 
Zo wordt in de regeling in het geheel niet gekeken naar de mogelijkheid voor bij-sparen van pensioen en het inzetten van de levensloopregeling. In de levensloopregeling mogen medewerkers maximaal 12% van het brutoloon sparen, ook voor vervroegd uittreden! De nieuwe pensioenregeling is eenzijdig door de werkgever afgekondigd en geheel niet met vakorganisaties afgesproken.  
 
Richard Leloux van de CNV Dienstenbond: 'Wat we ook missen in de nieuwe regeling is een fatsoenlijke overgangsregeling voor de mensen tussen 50 en 55 jaar. Deze overgangsregelingen dreigen te verdwijnen zonder enige compensatie.' In het Museumplein Akkoord is afgesproken dat tot 2015 bij gespaard mag worden om extra ouderdomspensioen te kunnen inkopen. Op die manier zou vroeger uittreden mogelijk kunnen worden. De regeling zoals die nu voorligt wordt door de vakorganisaties gezien als niet lekker en vooral laag. 
 
De komende weken gaan vakorganisaties zoveel mogelijk werknemers van Laurus informeren over de nadelige gevolgen van de regeling zoals Laurus die voorstelt. De vakorganisaties hebben alternatieve voorstellen om werknemers een fatsoenlijke pensioenregeling te bieden. Daar wenst Laurus NV echter niet over te praten. De enige mogelijkheid die we nu nog hebben is er voor te zorgen dat de deelnemers aan de pensioenregeling de nieuwe regeling afwijzen, aldus Chris Baggerman van de RMU/VakGMV. 
Op die manier zou Laurus gedwongen kunnen worden om met vakorganisaties aan tafel te gaan om een goede regeling af te spreken. De vakorganisaties gaan de werknemers van Laurus een alternatief referendum voorleggen waarin zij kunnen aangeven het niet eens te zijn met de regeling. Ook kunnen werknemers aangeven dat zij vinden dat er met vakorganisaties een regeling moet worden afgesloten, aldus Sjef Verheggen van de Unie. 

bron:FNV bondgenoten

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular