FNV Bondgenoten heeft met de GTI-directie een principeakkoord bereikt over een sociaal plan en diverse werk-naar-werk-maatregelen waardoor het aantal gedwongen ontslagen tot een minimum beperkt blijft. Het akkoord wordt morgen en overmorgen aan de leden ter instemming voorgelegd. Daarnaast is FNV Bondgenoten nog volop in overleg met GTI over het tempo en de omvang van de grote reorganisatie bij GTI Utiliteit NW, Midden-West en Oost (Arnhem).

'We hebben dan wel overeenstemming over een sociaal plan maar de discussie over nut en noodzaak van deze reorganisaties is nog zeker niet afgerond', aldus Frans Szablewski bestuurder FNV Bondgenoten. De door de vakbonden ingeschakelde deskundigen hebben toch voldoende kritiekpunten naar boven gehaald die tot aanpassing van de plannen zouden kunnen (of zelfs moeten) leiden. 'Overigens krijgen wij alle medewerking van GTI om feiten en cijfers te beoordelen en is er een grote bereidheid om ons inzicht te verschaffen in achtergronden, afwegingen en de financieel economische feiten', aldus Szablewski.

De in juni aangekondigde reorganisatie ging uit van 1000 te vervallen arbeidsplaatsen waarvan 700 gedwongen ontslagen. De komende dagen zal het personeel worden geïnformeerd over de plannen waarbij onder andere door de verkoop van een
bedrijfsonderdeel 75 arbeidsplaatsen overgaan naar de nieuwe eigenaar. Met het invoeren van een flexregeling kunnen circa 30 arbeidsplaatsen worden gered. Andere werk-naar-werk maatregelen zoals het mobiliteitscentrum en GTI Go-Flex redden circa 150 arbeidsplaatsen.

FNV Bondgenoten is nog ontevreden over de interne communicatie en organisatie, waar nog flink aan moet worden gesleuteld. Er moet veel worden gedaan aan verbetering van de werkprocessen en de interne communicatie. Minder bureaucratische regels en meer
bevoegdheden en verantwoordelijkheden naar de bedrijfsonderdelen.

'Wij willen dat het perspectief van GTI helder en duidelijk is en we willen de eerste jaren geen reorganisatie meer zien. Het is genoeg geweest en nu moet er aan de toekomst gewerkt worden. GTI komt er niet met simpelweg het wegsnijden van 1000 arbeidsplaatsen en het verkopen van bedrijfsonderdelen. Deze reorganisatie moet leiden tot een betere toekomst en een ander GTI. GTI moet investeren in het belangrijkste gereedschap dat het heeft: de medewerkers', aldus Szablewski.

bron:FNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular