Vakbond FNV Bondgenoten start maandag 5 december een campagne in het beroepsgoederenvervoer onder de noemer 'gelijk werken, gelijk loon'. Doel van de
campagne is het inventariseren van illegale en semi-legale praktijken die
vervoersbedrijven er op nahouden als het gaat om het in dienst nemen van chauffeurs uit
Oost-Europa.

FNV Bondgenoten heeft mr. Paul Bosch van Bosch en Ruiter Advocaten laten onderzoeken welke oneigenlijke constructies er bestaan om Oost Europese werknemers bij Nederlandse bedrijven tegen te lage lonen tewerk te stellen. In het rapport, dat maandag tijdens de persconferentie wordt gepresenteerd, doen Bosch en Ruiter tal van aanbevelingen hoe via CAO-afspraken, gewijzigde CAO- wetgeving, verbeterde sociale wetgeving, aanpassingen in de Wet Goederenvervoer over de Weg (WGW) en verbeterde controle op naleving deze oneigenlijke constructies kunnen worden tegengegaan. FNV Bondgenoten zal actief aan de slag gaan met deze aanbevelingen richting politiek en werkgeversverenigingen.

Als vervolg op het onderzoek houdt FNV Bondgenoten in december een meldmaand om ook via chauffeurs aan voorbeelden uit de praktijk te komen. Via de telefoon of via internet kunnen vrachtwagenchauffeurs uit Nederland en buitenland de bond ontduikingsconstructies melden. Met de resultaten van de meldweek en met de gegevens uit het onderzoek, wil FNV Bondgenoten de transportbedrijven die zich niet aan de regels houden, aanpakken. In het kader van de campagne gaat FNV Bondgenoten gedurende de maand december truckerscafà©s en parkeerplaatsen af om aan chauffeurs meldkaarten uit te delen.  Dit gebeurt intensief voor het eerst maandagochtend  5 december van 07.00 uur tot 11.00 uur op het industrieterrein 'De Lage Weide' in Utrecht.

bron:FNV