Vanmiddag hebben de bonden een onderhandelingsresultaat bereikt met ProRail. Tonnie Nijenhuis: 'We hebben een jaar lang onderhandeld en er was een landelijke stakingsdag voor nodig, maar het is niet voor niets geweest'. FNV Bondgenoten is tevreden met het bereikte resultaat en zal het positief voorleggen aan haar leden.

De nieuwe CAO loopt van 1 april 2004 tot 1 maart 2007. Per 1-1-2005 ontvangen de werknemers 1 procent loonsverhoging en per 1-1-2006 nog eens 1,75 procent. Daarnaast zijn een aantal belangrijke knelpunten opgelost. Nijenhuis: 'De salarissen van de treindienstleiders zijn verbeterd. Ook voor overige werknemers is de salarispositie verbeterd'.

Bij de werknemers bestaan ook veel zorgen over de veiligheid, de werkdruk en de werkomstandigheden. Om deze problemen aan te pakken zijn concrete afspraken gemaakt met ProRail.

Nijenhuis: .Beide partijen hebben een beetje water bij de wijn gedaan om dit pakket overeen te komen, wat er nu ligt is echter beduidend beter dan het eerdere eindbod van ProRail'.

Afspraken over pensioenen, doorbetaling bij ziekte en de nieuwe WAO en het Sociaal Plan waren al eerder geregeld. ProRail en NS zijn deze afspraken samen overeengekomen met de vakbonden.

bron:FNV Bondgenoten