Een jaar na de brand in het Catshuis vraagt FNV Bouw opnieuw om opheldering. Op 15 mei 2004 kostte reparatie aan de ambtswoning van de minister-president een schilder het leven. FNV Bouw vindt dat justitie niet de verdenking op zich moet laden dat de brand in het Catshuis in de doofpot wordt gestopt. Of gaat het om verregaande laksheid bij het Openbaar Ministerie?

Ondanks herhaaldelijk aandringen heeft het OM nog steeds geen duidelijkheid verschaft. Ook op Kamervragen kwam tot nu toe geen bevredigend antwoord. In december 2004, ruim zeven maanden na het ongeval, vroeg FNV Bouw het Openbaar Ministerie naar de voortgang van het onderzoek. FNV Bouw wees er toen al op dat dit wachten voor de nabestaanden van het slachtoffer een onverdraaglijke belasting vormt. Begin januari kwam er antwoord van de Officier van Justitie. Daaruit viel af te leiden dat er een verdachte was. De advocaat van deze verdachte was in de gelegenheid gesteld nader onderzoek te vragen. Pas als die procedure was afgerond, kon het besluit vallen of tot vervolging wordt overgegaan. Omdat FNV Bouw dat alles rijkelijk vaag vond, heeft de bond ook nadien op spoed aangedrongen. Daarop is geen reactie van het OM meer gekomen. Nu kan de bond alleen maar vaststellen dat er geen enkel schot in de zaak lijkt te zitten. FNV Bouw vindt dat niet de schijn gewekt mag worden dat autoriteiten de gang van zaken in een beeldbepalend overheidsgebouw voor de buitenwereld verborgen willen houden. De brandweer sprak een jaar geleden over het gebruik van 'thinner', bij binnenwerk een verboden stof. In principe ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de werkgever van de schilder. Maar ook de rol van de opdrachtgever, de Rijksgebouwendienst, moet volgens FNV Bouw onder de loep worden genomen. Onbekend is immers tot dusver of bepaalde middelen in het bestek voorkwamen. Om in de toekomst ongevallen te voorkà³men is voortvarendheid in het onderzoek naar de brand in het Catshuis dringend nodig, aldus FNV Bouw.

bron:FNVBouw

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular