De Bondsraad van FNV Bouw heeft zaterdag 2 april het SER-advies over de WW afgewezen. 

De overgrote meerderheid van de bondsraadsleden vinden het SER advies onverkoopbaar aan de achterban.  
 
Belangrijkste reden is dat men geen verantwoordelijkheid wil nemen voor
opnieuw een verslechtering van de sociale zekerheid, waardoor meer dan
40.000 mensen geen WW uitkering krijgen. 'Hiervoor zijn we niet naar
het Museumplein gekomen' stelde een afgevaardigde. Het
financieringstekort is al teruggelopen onder de 3% en er is geen
noodzaak tot verdergaande bezuinigingen. Hier verwees de Bondsraad naar
het Paasakkoord waarin de drie regeringspartijen een miljard euro extra
verdeelt.  
Ook heeft FNV Bouw er geen vertrouwen in dat het Kabinet het advies zal
overnemen, waarbij de bond verwijst naar uitspraken van Minister Zalm,
die het advies al afwees.  
 
Op verschillende punten ziet de bond wel een verbetering ten opzichte
van de Kabinetsmaatregelen, zoals eerlijkere verdeling van de
uitkeringsrechten, de hogere uitkering in de eerste twee weken en de
positie van jongeren. Dat is beter dan het Kabinet, maar niet veel
beter. Per saldo leidt ook het SER-advies tot minder uitkeringsrechten
voor jongeren. Vooral jongeren met een half jaar contract betalen het
gelag.  
Ook is de Bondsraad teleurgesteld dat de voorstellen van de FNV Bouw
over sectorale regie bij de uitvoering van de WW onvoldoende zijn
overgenomen.'De uitspraken over sectorale betrokkenheid zijn
boterzacht' aldus een Bondsraadslid.  
 
FNV Bouw wijst er tenslotte op dat de SER in haar advies tot de
conclusie komt dat 'de toekomstbestendigheid van de WW in termen van
financiering en legitimiteit volgens de huidige inzichten niet in het
geding is. In ieder geval niet om zuiver sociaal-economische redenen en
financiële argumenten'.   

Bron: FNV BOUW