'Hiermee diskwalificeert het CDA zich als
een partij voor werknemers en kroont zich als de kampioen van de
werkgevers.' Aldus FNV-federatiebestuurder Wilna Wind over de
abrupte koerswijziging van de christen-democraten om het
ontslagrecht verregaand te versoepelen. Wind zegt er met ongeloof
kennis van te hebben genomen. 'Immers, het CDA had na alle
ingrepen in de sociale zekerheid van de afgelopen jaren 'rust aan
het front' beloofd.'

Wind, die in de SER namens de FNV
onderhandelt over het zogeheten MLT-advies 2 dat o.a. het
ontslagrecht betreft, betitelt de handelswijze van het CDA ook als
'verhullend': 'nota bene via een rapport van Centraal Planbureau
moeten we achter de ware CDA-bedoelingen met de ontslagbescherming
komen. En die zijn, zo concludeer ik, onbarmhartig.'

Nederlands grootste vakcentrale stelt vast
dat het CDA het de werkgevers via de zogeheten CWI-route wel erg
makkelijk maakt werknemers te lozen: het aanvragen van een
ontslagvergunning via die instantie is in de CDA-voorstellen niet
meer nodig is. Wind: 'Dat opent de deur voor willekeur. Een
preventieve toets - via het CWI of de kantonrechter- is wat de FNV
betreft heilig.'

Ook doet het CDA een aanval op de
ontslagvergoeding via de kantonrechter. Zo willen de
christendemocraten de ontslagvergoeding vaststellen op 2 maanden
75% loon en 1 maand 70% (los van de leeftijdsfactor).
Wind:'Vergeleken met de huidige kantonrechterformule (1 maand loon
voor elk gewerkt jaar) is dit bijna gratis voor werkgevers. Je zult
maar 10,15 of 20 jaar gewerkt hebben voor een baas en dan op deze
manier afgescheept worden.'

In combinatie met deze versoepeling van
het ontslagrecht, sleutelt het CDA ook nog eens aan de onlangs
herziene WW. Wind: 'De inkt van de vorige wetswijziging is nog
niet eens droog en nu wil het CDA de toegang tot de WW alweer
bemoeilijken. Over rechtszekerheid gesproken.'

Wind: 'Dit deugt natuurlijk niet. Ik
vraag me af wat de CDA-leden hiervan vinden. En het zal mij
benieuwen of de kiezers dit onbetrouwbare gedrag bij hun afweging
in het stemhokje zullen meenemen.'

bron:FNV