FNV en CNV werken vanaf woensdag 1
november op wereldniveau samen in de nieuwe internationale
vakbondskoepel IVV (Internationaal Verbond van Vakverenigingen).
Het IVV is ontstaan uit het samengaan van het IVVV (Internationaal
Verbond van Vrije Vakverenigingen) en het WVA ( Wereldverbond van
Arbeid). De nieuwe organisatie is gevestigd in Brussel en
vertegenwoordigt bijna 190 miljoen werknemers wereldwijd. Vanaf nu
kunnen zij gezamenlijk één vuist maken tegenover
organisaties als Wereldbank en IMF. Ook staat de vakbeweging
sterker binnen de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de VN
waarin ook werkgevers en regeringen vertegenwoordigd zijn. Nu de
wereld en het bedrijfsleven steeds verder globaliseren is het
samengaan van de twee organisaties een goede zaak; een sterke
mondiale vakbeweging is een sterke tegenkracht.

De FNV was tot nog toe lid van het IVVV.
Dit was vooral sterk vertegenwoordigd in Azië en Latijns
Amerika. Het telde zo'n 225 leden in 148 landen en
vertegenwoordigde 157 miljoen werknemers verspreid over 5
continenten. Het CNV was aangesloten bij het WVA (WereldVerbond van
Arbeid). Deze organisatie telde vooral identiteitsgebonden
vakorganisaties uit de hele wereld en was vooral sterk in Afrika.
Het WVA telde 144 leden uit 116 landen en vertegenwoordigde 26
miljoen werknemers vooral afkomstig uit

ontwikkelingslanden. De FNV heeft zich al vanaf haar oprichting
ingezet voor een fusie van de internationale vakbeweging. De
internationale fusie heeft niet als consequentie dat nu ook
nationale of sectorale organisaties in elkaar geschoven worden. FNV
en CNV zullen binnen afzienbare termijn dan ook niet gaan fuseren.
De wenselijkheid van pluriformiteit op nationaal niveau vloeit voor
FNV en CNV rechtstreeks voort uit het fundamentele recht voor
werknemers om hun eigen vakbonden op te richten. Tijdens het
fusiecongres pleit het CNV voor een onafhankelijke
klachtencommissie binnen het IVV ter bescherming van het pluralisme
op nationaal niveau.

Voor het internationale solidariteitswerk
van FNV Mondiaal en CNV Internationaal heeft de nieuwe
wereldorganisatie niet direct gevolgen.

bron:CNV