FNV's vice-voorzitter Agnes Jongerius geeft donderdag 19 mei het startsein voor een voorlichtingscampagne over migranten en hun pensioen. De campagne richt zich op de groeiende groep van arme oudere migranten. Zij ontvangen vaak geen volledige AOW omdat zij niet de volle 50 jaar - nodig voor de volledige opbouw - in Nederland hebben gewoond. De meeste migranten weten dit niet en komen als zij 65 jaar worden, voor een onaangename verrassing te staan. 

Een te lage AOW betekent een te laag pensioen waardoor ook mensen die een klein bedrijfspensioen hebben opgebouwd, met hun inkomen onder het sociaal minimum komen. 
  
Iedereen die tussen z'n 15e en 65e jaar in Nederland woont, bouwt een volledige AOW op. Mensen die op latere leeftijd naar Nederland komen of Nederlanders die tijdelijk in het buitenland hebben gewoond, krijgen te maken met een korting op de AOW. Het probleem treft dus niet alleen migranten, maar ook Nederlanders die een aantal jaren buiten Nederland hebben doorgebracht.  
 
Om migranten te informeren over hun pensioen, gaat de FNV een reeks voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. Wie tijdig op de hoogte is van zijn pensioenpositie, kan wellicht zelf nog maatregelen nemen. Echter, ook de overheid speelt daarbij een rol. Er zal tijdens de bijeenkomsten dan ook uitgebreid worden gesproken over oplossingen voor het AOW-hiaat en de rol van de overheid. 
 
bron:FNV