De FNV Horecabond, de grootste vakbond
voor het horecapersoneel, wil dat het komende kabinet niet nog een
paar jaar wacht met de invoering van een rookverbod voor de horeca.
In het voorlopige regeerakkoord wordt het jaar 2011 genoemd als
jaar van invoering, de FNV Horecabond wil dat dit verbod al vanaf 1
juli 2007 geldt.

Volgens de bond zijn er geen argumenten te
bedenken waarom langer te wachten nu een rookverbod onvermijdelijk
lijkt. Onderzoek heeft uitgewezen dat er in de maatschappij
inmiddels voldoende draagvlak is voor een rookvrije horeca.
Nederland zal met het invoeren van een rookverbod in de pas lopen
met andere Europese landen als Zweden, Italië, Schotland en
Ierland en tevens heeft de Europese Commissie onlangs gepleit voor
een totaal rookverbod in heel Europa. De angst van de
horecawerkgevers dat een rookverbod leidt tot minder omzet en
werkgelegenheid blijkt ongegrond: in het buitenland hebben deze
symptomen zich niet voorgedaan doordat een nieuwe doelgroep, de
niet-rokers, de horeca heeft ontdekt.

Tussen minister Hoogervorst en de
horecawerkgevers is in 2004 afgesproken dat de sector zelf
maatregelen zou treffen om het roken in horecabedrijven zoveel
mogelijk terug te dringen. Resultaten hiervan zouden in 2009
zichtbaar moeten zijn. Veel horecaondernemers hebben echter nog
geen enkele maatregel getroffen om hun horecagelegenheid rookvrij
te maken. De FNV Horecabond verwacht dat deze ondernemers, nu
bekend is geworden dat vanaf 2011 een wettelijk rookverbod geldt,
de komende vier jaar helemaal geen vin zullen verroeren. FNV
Horecabond-voorzitter Ben Francooy: 'Dit betekent dat de overheid
het horecapersoneel tot 2011 in de kou laat staan als het gaat om
een rookvrije werkplek. De FNV Horecabond vindt dit onverantwoord
en pleit daarom voor een rookverbod dat al op 1 juli 2007 in
gaat.'

De invoering van een rookverbod voor de
horeca per 1 juli 2007 is makkelijk en simpel te realiseren. Door
in de Tabakswet (die het recht op een rookvrije werkplek regelt) de
uitzonderingspositie van de horeca te schrappen, geldt ook voor
deze sector een volledig rookverbod.

bron:FNV