'Jaarlijks tenminste vier miljard economische schade. 160.000
werknemers met een aandoening aan arm, nek, schouders of rug (het
bewegingsapparaat) in de WAO nu. En in plaats van een strenger toezicht
op naleving van de Arbo-wet, wil het kabinet deze wet strippen. In Den
Haag vinden ze economie belangrijker dan ergonomie.' Aldus
FNV-bestuurder Ton Heerts naar aanleiding van het adviestraject over de
Arbo-wet dat onlangs in de SER van start is gegaan.

      
 
Heerts vindt het tijd om de noodklok te luiden. Volgens de
FNV-bestuurder hebben ze in Brussel al lang door dat een ramp dreigt.
Klachten en ziekten aan het bewegingsapparaat zijn volgens de Europese
Commissie het grootste arbo-risico in Europa. Het is een bedreiging
voor 40 miljoen werknemers. De kosten in de Europese lidstaten lopen op
tot miljarden euro's. Europa's concurrentiepositie wordt door deze
plaag eveneens bedreigd. De voornaamste oorzaken van de aandoeningen
zijn slechte ergonomische condities: verkeerde stoelen, bureaus,
gereedschap e.d. De drie grootste risicofactoren zijn tillen van zware
voorwerpen, repeterende bewegingen en slechte werkhoudingen zoals
staand en gehurkt/gebogen werk.  
 
Heerts: 'De Europese Commissie onderkent het probleem en wil een nieuwe
aangescherpte Richtlijn. Het beleid van het Nederlandse kabinet staat
daar haaks op. Dat wil onder invloed van het VVD-smaldeel - eerst Rutte
en nu Van Hoof - de wet uitkleden.'  
De FNV onderschrijft het voorlopige standpunt van het EVV, de Europese
vakbondskoepel. Die pleit voor een nieuwe richtlijn, die gericht is op
preventie om zodoende deze plaag tegen te gaan. In die Richtlijn dient
een relatie te worden gelegd tussen psychische- en fysische factoren
die kunnen leiden tot aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Een
nieuwe richtlijn moet direct toepasbaar zijn binnen bedrijven.  
   
Om de 'ergo-epidemie' halt toe roepen pleit Nederlands grootste
vakcentrale o.a. voor een maximale tilgewicht van 23 kg als norm. Ook
is de FNV voorstander van het preciseren van de normen op het gebied
van langdurig beeldschermwerk en pauzes bij beeldschermwerk in Europese
wetgeving.  

Bron: FNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular