Binnen drie maanden al 88 ernstige klachten over discriminatie op de
werkvloer. Dat is de trieste oogst van het nieuwe Meldpunt
Discriminatie van de FNV. Omgerekend: Nederlands grootste vakcentrale
registreert elke dag tenminste à©à©n klacht. 'En elke klacht is er à©à©n
teveel', aldus Agnes Jongerius, vice-voorzitter van de FNV, op de
internationale dag tegen racisme en discriminatie. 

 
De FNV opende haar meldpunt, omdat 30 procent van de klachten die
binnenkomen bij discriminatiebureaus - zo'n 1600 per jaar -
arbeidsgerelateerd is. Het merendeel van de klachten heeft betrekking
op verkrijgen van werk (werving en selectie). Werknemers worden
geweigerd, omdat ze een hoofddoek dragen of een buitenlands klinkende
achternaam hebben. Een werknemer - geboren buiten Europa en tien jaar
in dienst van het bedrijf - krijgt tijdens een beoordelingsgesprek te
horen dat hij geen kans op promotie heeft vanwege zijn
'achtergrond'.   
 
Tweeëntwintig meldingen hebben een racistisch karakter: 'Ik beschouw
Nederland als een blank land en ik wens dat zo te houden'. En:
'Buitenlanders moeten zich aanpassen of anders oprotten naar hun eigen
land'.   
Acht van de meldingen gaan over pesten. Gemeld worden opmerkingen als:
'ik haat zwarten' en: 'ik heb een hekel aan allochtonen'. Ook noemen
klachtenmelders het 'hebben van een Chinees uiterlijk' of 'het dragen
van een hoofddoek' als voorbeelden. Jongerius: 'Sommige werknemers
blijken niet te accepteren dat de samenstelling van de Nederlandse
samenleving verandert. En dat de kansen en gelijke behandeling voor
iedereen gelden'.   
 
De tot nu toe geregistreerde klachten betreffen de sectoren:
metaalnijverheid, chemische industrie, rijn- en binnenvaart, transport,
schoonmaak, beveiliging, banken, detailhandel, zorg, onderwijs en
IT/Media.   
Jongerius: 'We constateren dat in veel gevallen de leiding van
bedrijven nog niet in staat is om zonder vooroordelen naar nieuwe
Nederlanders te kijken.'  
Om hier verandering in te brengen ontwikkelt de FNV een lespakket. Dat
moet het gesprek binnen een bedrijf onder leiding van geschoold en
getraind kader hierover op gang brengen. In mei op het congres geeft de
FNV het startsein voor deze campagne.  

Bron: FNV