De vakcentrale FNV heeft een eigen website geopend met informatie over de Europese Grondwet onder het motto 'het Referendum, de Vakbond en de Grondwet'. De vakcentrale geeft om principiële redenen geen stemadvies. Wel noemt ze de Grondwet een stap vooruit vergeleken bij eerdere verdragen.De belangrijkste onderwerpen waarop de FNV de Grondwet beoordeelt zijn werk en inkomen.  

FNV-voorzitter Lodewijk de Waal: 'De sociale markteconomie en volledige werkgelegenheid zijn opgenomen als doelstelling van de Europese Unie. Ook de rol van sociale partners en de jaarlijkse sociale top wordt expliciet erkend.' 
 
De FNV is ook ingenomen met het uitvoerige handvest met Grondrechten in hoofdstuk 2 van de Grondwet. 
 
De Waal: 'Dat zijn weliswaar algemene beleidsdoelen, waar je als burger geen individuele rechten aan kunt ontlenen. Maar deze Grondwet leidt ertoe dat die rechten meer en meer in de praktijk worden gebracht.' 
 
De FNV roept iedereen op zich goed in de teksten te verdiepen. De speciale FNV-site bevat onder meer korte samenvatting van de Grondwet. 
 
De FNV Grondwet-site is te vinden op www.eenbetereuropa.nl 

bron:FNV