'Onbegrijpelijk. Joop Wijn moet zich schamen. Want zijn besluit is in flagrante strijd met uitspraken in de Tweede Kamer dat deze ontslagvergoedingen buiten de nieuwe fiscale regeling voor de VUT  zouden vallen. Het is ook in strijd met een SER-advies over de ontslagpraktijk en de WW.

Naar aanleiding daarvan heeft het kabinet  toegezegd het Middellange Termijnadvies van de SER  (MLT) af te wachten voordat het hierover een besluit zou nemen'. Aldus federatiebestuurder Peter Gortzak over het besluit van de staatssecretaris van Financiën om ontslagen werknemers met een gouden handdruk extra te belasten.  
Het besluit van Wijn dat al ingegaan heeft tot gevolg  dat 55-plussers die meer dan 70% van hun laatste loon als uitkering krijgen, over dit deel van de gouden handdruk naast inkomstenbelasting ook een heffing van 26% betalen. Werknemers jonger dan 55 jaar krijgen deze extra heffing in het geval de gouden handdruk boven 100% van hun laatste loon uitkomt.  
 
Peter Gortzak: 'Hierom keren de mensen zich van de politiek af. En vanwege dit soort ingrepen is het vertrouwen van de mensen in het kabinet tot op een dieptepunt  gedaald. Dit kabinet roept dat over zich af, door afspraken met de Tweede Kamer en sociale partners aan de laars te lappen.' 
 
Gortzak ergert zich ook de manier waarop Wijn zijn besluit als bijna per decreet heeft genomen. Als een dief in de nacht ontneemt Wijn  werknemers hun pleister op de wonde, die zo'n extra ontslagvergoeding toch is. Schande!' 
 
bron:FNV