De vier Nederlandse houtbedrijven die nu fout hout uit Birma importeren, moeten daarmee ophouden. In plaats daarvan moeten ze openlijk stelling nemen tegen de Birmese regering en in discussie gaan met hun handelspartners met als doel om dwangarbeid te stoppen. Minister De Geus moet hierover samen met de vakbonden een heel indringend gesprek met de vier importeurs aangaan.

Deze aanpak bepleit de vakcentrale FNV in een brief aan minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Nederlandse regering voert officieel een ontmoedigingsbeleid als het om Birma gaat. De mensenrechten in dat land worden op grote schaal met voeten getreden. Internationaal is daarom afgesproken dat regeringen commerciële banden met Birma zoveel mogelijk te ontmoedigen.

Het betreft de houtbedrijven Boogaerdt BV, Bruynzeel Multipanel BV, Van de Stadt BV en Worldwood BV. Een aantal andere bedrijven in de branche heeft zich laten overtuigen dat ze hun commerciële betrekkingen met Birma beter konden staken. Dit gezien de ernstige, langdurige en systematische schendingen van een aantal fundamentele mensenrechtenverdragen door het militaire regime. Het geïmporteerde Burmese teak wordt met name gebruikt in de bouw van luxe jachten en sloepen De grootste vakcentrale spreekt minister De Geus aan als verantwoordelijke voor nakomen van afspraken over Birma binnen de internationale arbeidsorganisatie ILO. Ze vraagt hem om een gesprek te arrangeren met de minister, de vier bedrijven en de vakbeweging.

De vakcentrale is verder erg te spreken over staatssecretaris Van Gennip. Zij deed eind vorige maand een oproep aan de Nederlandse houtbranche om te stoppen met de import van hout uit Birma.

bron:FNV