Nogal wat werknemers wijten problemen met arbeidsomstandigheden aan het
management en hun chef. Dat maakte de FNV bekend bij de start van de
meldweek 'Red de Arbowet'. Het is een van de voorlopige resultaten van
een enquete op www.reddearbowet.nl , een onderdeel van de meldweek
waarmee is proefgedraaid. Bij 43% van de werknemers die de enquàªte tot
nu toe hebben ingevuld 'ligt de chef eruit'.

 
Naast de enquàªte op de site kunnen werknemers vanaf vandaag ook
telefonisch melden via 020 - 58 16 335. De meldweek duurt tot en met
vrijdag 8  april, dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur. Uit de
voorlopige tussenstand blijkt dat  Arbo-klachten veelal gaan over
werkdruk.

De helft van de mensen die tot nu toe de enquàªte op www.reddearbowet.nl
hebben ingevuld, klaagt over te hoge werkdruk.   
 
Temperatuur op het werk en de kwaliteit van het meubilair scoren ook
hoog: bij respectievelijk 43 en 44 procent kunnen die
arbeidsomstandigheden de toets der kritiek niet weerstaan. Een kwart
van de werknemers klaagt over schadelijke trillingen en 27 procent
geeft aan meer dan twee uur achter elkaar te moeten staan tijdens het
werk.    
 
Opmerkelijk is ook dat zo'n 32 procent stelt dat hun werkgever de
kosten van arbo-beleid te veel vindt. Ook onvoldoende kennis en te
weinig controle worden genoemd. Als oplossing voor problemen met
arbeidsomstandigheden kiest 35 procent voor heldere begrijpelijke
regels waaraan men zich moet houden. Zo'n 29 procent schakelt liever de
arbeidsinspectie in voor adequate voorlichting.  

Bron: FNV