Onvoldoende koopkrachtmaatregelen voor de
burgers. Eenzijdige lastenverlichting voor de werkgevers. Geen
enkele concrete maatregel om de topinkomens aan te pakken. En
vooral een na Prinsjesdag niet aflatende stroom rooskleurige
berichten uit Den Haag over de economie. Die combinatie van
factoren heeft de FNV ertoe doen besluiten de maximale looneis voor
de cao-onderhandelingen 2007 met een half procent op te hogen tot 3
procent.

"Deze maximale looneis van 3 procent is
het resultaat van een nuchtere afweging tussen koopkrachtherstel en
werkzekerheid." Aldus FNV's cao-coördinator Wilna Wind in een
toelichting na afloop van de federatieraad, het parlement van de
FNV. "Na een aantal jaren van broekriem aanhalen, zijn de
werknemers aan de beurt om mee te delen in het economisch herstel.
Zij hebben daarin hun aandeel ruimschoots geleverd."

Nederlands grootste vakcentrale
constateert dat werknemers er in de achterliggende kabinetsperiode
maar liefst 4 procent in koopkracht op achteruit zijn gegaan.
Daarnaast stelde de FNV bij het uitkomen van de 'feestbegroting'
in september al vast dat Balkenende en Zalm bezig waren het imago
van 'werkgeverskabinet' te bestendigen.

Wilna Wind: "Onze roep om een andere koers
van eerlijk delen is niet gehonoreerd.Integendeel. de
winstbelasting gaat omlaag. Concrete maatregelen tegen
grootgraaiers blijven achterwege. Het was en is eigenlijk nog
steeds 'bal' voor de aandeelhouders en de topinkomens. En de
werknemers mogen volgend jaar het gelag betalen in de vorm van
sterk stijgende energierekeningen en ziektekostenpremies."

Tegen die achtergrond - gevoegd bij een
sterk herstel van de economie en een aantrekkende arbeidsmarkt - is
volgens Wind een looneis van 3 procent zeer redelijk en
verantwoord. Daar bovenop zetten de cao-onderhandelaars in op een
half procent voor secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals scholing,
verbetering van pensioen- en ziektekostenregelingen, alsmede
kinderopvang.

bron:FNV