De opt-outclausule in de Europese Arbeidstijdenrichtlijn, die het mogelijk maakt na overleg met de werknemer af te wijken van de maximale werkweek van 48 uur, dient te worden ingetrokken. En aanwezigheidsdiensten, met inbegrip van de wacht- en slaapuren van bijvoorbeeld medisch personeel en brandweer, moeten als werktijd worden beschouwd conform de uitspraken van het Europese Hof van Justitie. De FNV vindt dat de Nederlandse regering amendementen hierover van het Europees parlement positief moet oppakken. Dat schrijft FNV-federatiebestuurder Peter Gortzak in de open brief aan minister De Geus van Sociale Zaken.  

Die buigt zich deze week met zijn collega-ministers in de Sociale Raad van Europa over de gewijzigde Arbeidstijdenrichtlijn. Het Europees parlement heeft op die gewijzigde richtlijn een aantal amendementen ingediend. Naast de omstreden opt-outclausule en de aanwezigheidsdiensten, betreft het o.a. bepalingen die arbeid en zorgtaken beter moeten regelen. Bijvoorbeeld de verplichting om werknemers ruim van te voeren op de hoogte te stellen van wijzigingen in hun werkroosters. Met zo'n bepaling, die ook in de Nederlandse Arbeidstijdenwet staat, kunnen werknemers hun werktijden beter afstemmen met het thuisfront.  
 
Peter Gortzak in zijn open brief aan minister De Geus: 'De FNV is evenals het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) van oordeel dat de amendementen van het Europese Parlement ondersteuning verdienen omdat ze, in tegenstelling tot de voorstellen van de Europese Commissie, een redelijke balans aanbrengen tussen flexibiliteit en bescherming. Vooral het schrappen van de opt-outclausule is belangrijk, omdat het gebruik ervan de door de richtlijn beoogde bescherming volledig ondermijnt.' 
 
En met nadruk voegt de FNV-bestuurder daaraan toe: 'De FNV roept u op om nog và³à³r het referendum over de Europese Grondwet blijk te geven dat de Nederlandse regering terugkomt van zijn eerdere standpunten en de amendementen van het Europese Parlement positief tegemoet treedt. Laat zien dat u het Europese Parlement respecteert en dat u staat voor een sociaal Europa!' 
 
bron:FNV