Ondernemingsraden houden in de toekomst hun bevoegdheden. Ook de drie regeringspartijen vinden dit belangrijk, zo schrijft FNV e-Magazine naar aanleiding van een actie van de bonden in Den Haag.

De regeringspartijen VVD, D66 en CDA blijken tegen het inleveren of uitruilen van bevoegdheden van ondernemingsraden. Dit omstreden voorstel staat in de conceptwet Medezeggenschap Werknemers (WMW), die in de toekomst de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) moet vervangen.

FNV-bestuurder Peter Gortzak overhandigde gisteren onder het motto ´Niet snoeien, de OR moet groeien' een petitie aan een aantal parlementariërs, waarin onder meer werd gepleit om bovengenoemde mogelijkheid te schrappen. "Medezeggenschap is een fundamenteel recht", zegt Gortzak. "Daarover onderhandel je niet." Voor die opvatting blijkt kamerbreed een meerderheid te vinden.

Eigen initiatief

Het vervangen van de WOR door de WMW is een eigen initiatief van minister De Geus van Sociale Zaken. Gortzak: "Niemand heeft gevraagd om een nieuwe wet. Dit kabinet legt steeds vaker onderwerpen op de tafel van de werkgever en de werknemer. Dan is het raar dat je zo gaat morrelen aan de bevoegdheden."

Een kleine honderd FNV-leden voerden actie op het Plein bij het Binnenhof in Den Haag. Na de aanbieding van de petitie gingen kamerleden mee naar buiten om te reageren op de wensen van de FNV.

De vakbeweging diende tien verbeterpunten in, waaronder meer faciliteiten voor OR-leden. Uit een onlangs gehouden FNV-enquàªte blijkt dat OR-leden een hoge werklast ervaren waardoor ze niet al hun taken kunnen uitvoeren. Driekwart ziet een oplossing in meer tijd voor OR-werk en meer deskundige begeleiding.

bron:FNV