De FNV Vrouwenbond roept weduwen op in actie te komen om te protesteren tegen de premieheffing voor ziektekosten op het weduwen- en wezenpensioen. De Vrouwenbond vindt het een slechte zaak dat weduwen extra zwaar getroffen worden door de gevolgen van de invoering van de zorgverzekeringswet en eist  compensatie.

Sinds de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet betaalt ieder een inkomensafhankelijke premie, waaraan werkgevers een bijdrage leveren omdat deze premie bij het bruto-inkomen wordt opgeteld. Gepensioneerden worden niet gecompenseerd en betalen de gehele premie (4,4% over hun aanvullend pensioen) zelf. Vrouwen en kinderen waarvan de partner en vader is overleden voor het 65e jaar, worden door deze regeling zwaar getroffen. Hun inkomenspositie is al sterk verslechterd als gevolg van het overlijden. Door de extra premiebetaling is hun besteedbaar inkomen nog eens behoorlijk verminderd. Los van het feit dat het innen van de premie bij gepensioneerden leidt tot onbedoelde inkomensachteruitgang, is het onterecht dat deze nabestaandenpensioenen worden gelijkgesteld met ouderdomspensioen. Het nabestaandenpensioen dient namelijk ter compensatie van het inkomen uit betaald werk. Omdat vrouwen ook in deze tijd nog steeds de volle verantwoordelijkheid voor de zorg van kinderen op hun schouders krijgen en daardoor onvoldoende eigen inkomsten kunnen verwerven, zijn nabestaandenpensioenen hard nodig om het inkomensverlies (voor een deel) op te vangen. Het is ongehoord dat minister Hoogervorst een motie van de Tweede Kamer aan zijn laars lapt. De FNV Vrouwenbond roept daarom op haar website weduwen op brieven te sturen naar de minister en Kamerleden.
bron:FNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular