Op 3 juni organiseert de FNV Vrouwenbond een conferentie 'Diversiteit, de kracht van verschillen'.De FNV Vrouwenbond is ontevreden over het ontbreken van een gezamenlijke visie op diversiteitbeleid binnen de FNV. Tijdens het vorige week gehouden FNV Congres zijn de daartoe ingediende voorstellen niet overgenomen.

Diversiteitbeleid is iets anders dan doelgroepenbeleid. Bij diversiteitbeleid wordt uitgegaan van het benutten van de verschillen tussen mensen t.b.v. de organisatie c.q. de maatschappij. Verschillen t.a.v. levensfase, sekse, leeftijd of achtergrond. Daarbij is de insteek de kwaliteiten van mensen en niet problemen.

Op 3 juni organiseert de FNV Vrouwenbond daarom een conferentie 'Diversiteit, de kracht van verschillen'.
Tijdens deze conferentie wordt d.m.v. inleidingen en workshops ingegaan op verschillende aspecten van een divers samengestelde samenleving en de mogelijkheden die dat biedt.

Deelnemers krijgen volop de gelegenheid hun eigen vooroordelen kritisch onder de loep te nemen en na te gaan hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan meer diversiteit in arbeid en maatschappij.

bron:FNV