Meer mensen aan het werk, dat willen we allemaal. Maar dan moeten er wel goede verlofregelingen komen om arbeid en zorg te combineren, aldus FNV e-Magazine van 18 oktober.Nu de beroepsbevolking vergrijst, moet de AOW betaalbaar blijven. De regering wil dat meer vrouwen gaan werken vanwege de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt. Een goed idee. Maar dan moeten arbeid en zorg wel beter te combineren zijn.

De politieke partijen vallen over elkaar heen met hun aanbiedingen voor gratis kinderopvang. Dat is mooi maar lang niet genoeg. "De politieke partijen belijden wel met de mond dat zij een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen willen maar ze nemen geen maatregelen om dat mogelijk te maken," aldus Peter Gortzak, bestuurder van FNV. Voor de tussentijdse schoolopvang is er bijvoorbeeld nog steeds niets geregeld.

De FNV vindt dat de tussenschoolse opvang onder de Wet kinderopvang moet vallen. Boter bij de vis Dat betekent dat de tussenschoolse opvang aan dezelfde kwaliteitseisen moet voldoen. Bovendien moet er een bijdrage van de overheid komen voor dit type opvang. Daarnaast pleit de FNV voor aantrekkelijker levensloopregelingen naast het bestaande spaarloon. "Wij willen boter bij de vis," legt Gortzak uit.

Slechts 5 procent van de werknemers kan het zich nu veroorloven mee te doen aan het levensloopsparen. De helft van hen heeft niet eens genoeg gespaard om ouderschaps- of langdurig zorgverlof op te nemen. Daarom moeten er meer mogelijkheden komen voor betaald ouderschapsverlof en langdurig zorgverlof. Als je dat voor 100.000 ouders per jaar wilt realiseren, kost dat zo'n 400 miljoen euro per jaar. Dat moet uit het potje van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komen. De FNV heeft regering en de Tweede Kamer daar inmiddels per brief om gevraagd.

bron:FNV