Dit is een belangrijk signaal dat Europa socialer moet worden. Politici hebben de zaak niet eenvoudiger gemaakt door hun arrogante houding. Dat zegt de FNV in reactie op de uitslag van het Nederlandse referendum over de Europese Grondwet.

Gezien de opkomst van 62 procent en de discussies van de afgelopen tijd was dit eerste landelijke referendum een groot succes. Agnes Jongerius: :"Het bewijst dat het kan en het moet vaker gebeuren. Zo dwingt de Nederlandse overheid zichzelf om meer rekening te houden met de wensen en gevoelens van de burgers."

Vaak is gezegd dat het onderwerp te moeilijk zou zijn en dat de Nederlandse burgers niet betrokken zijn bij Europa. De afgelopen weken hebben laten zien dat ook de Nederlander er behoorlijk verhit van kan raken.

Gezien de opkomst en de discussies van de afgelopen tijd was dit eerste landelijke referendum een groot succes. Agnes Jongerius: :"Het bewijst dat het kan en het moet vaker gebeuren. Zo dwingt de Nederlandse overheid zichzelf om meer rekening te houden met de wensen en gevoelens van de burgers."

Vaak is gezegd dat het onderwerp te moeilijk zou zijn en dat de Nederlandse burgers niet betrokken zijn bij Europa. De afgelopen weken hebben laten zien dat ook de Nederlander er behoorlijk verhit van kan raken.

Tegen neo-liberaal Europa

De FNV constateert een brede steun voor een sociaal Europa en verzet tegen een neo-liberale invulling van de Europese samenwerking, zowel in het ja- als in het nee-kamp.

Jongerius: "Daar ben ik erg blij mee. Het bevestigt ons uitgangspunt: Europa is niet "best" belangrijk, maar: een sociaal Europa is cruciaal voor onze eigen toekomst. Europese regels hebben direct invloed op onze arbeidsrelaties, op onze loonkloof en ga zo maar door. En de noodzaak om daar informatie over te geven en met mensen te debatteren stopt niet na dit referendum."

De uitslag is duidelijk. De kiezer heeft gesproken. En de meeste partijen in de Kamer hebben al gezegd dat ze de uitslag zullen overnemen. Jongerius: "Ik wil ze daarbij een belangrijke tip meegeven: sta ook eens stil bij wat hier achter zit. Steek eens de hand in eigen boezem, en vraag je af in hoeverre je eigen arrogantie juist deze uitslag mee heeft opgeroepen."

Burger serieus nemen

Mensen houden er niet van om te worden behandeld als kleine kinderen, die 'we het nog eens een keer gaan uitleggen', aldus de nieuwe FNV-voorzitter. Ministers die verkondigen dat het volk hiervoor te dom is, voeden alleen maar het wantrouwen.

Jongerius ziet een duidelijke parallel met de vakbondsacties van vorig jaar. Het was precies dezelfde houding waardoor de opkomst op het Museumplein zo hoog werd. De politiek moet zich extra inspannen om het vertrouwen van de burger terug te winnen. Dat kan alleen maar door de burger te laten merken dat men hem serieus neemt en naar hem of haar wil luisteren.

De FNV heeft formeel geen stemadvies gegeven, maar wel uitgedragen dat deze Grondwet op sociaal-economisch gebied een stap vooruit betekent. Daarbij heeft ze benadrukt dat een sociaal Europa vooral moet ontstaan in de praktijk.

Nieuwe aanpak regering

De FNV vraagt de regering zich bij het opstellen van het Nationaal Actieplan Lissabon rekenschap te geven van dit signaal, van deze roep om een sociaal Europa. Dat ze de Nederlandse inbreng niet alleen zal focussen op de interne marktstrategie en economische groei. Maar juist op meer en betere banen, sociale cohesie en armoede bestrijding.

De FNV verwacht dat de politieke partijen - de voorstanders à©n de tegenstanders - deze oproep actief op zullen pakken. Om zo invulling te blijven geven aan een hoog niveau van sociale zekerheid met meer en betere banen voor iedereen. Dat is het Nederlandse sociale gezicht, dat is een sociaal Europa.

bron:FNV