In steeds meer bedrijven werken mensen met
een allochtone achtergrond. Toch is dat nog niet terug te zien in
de samenstelling van de ondernemingsraad. Op woensdag 9 mei
presenteert FNV-voorzitter Agnes Jongerius een brochure met tips om
ondernemingsraden meer kleur te geven. Het eerste exemplaar is voor
staatssecretaris Ahmed Aboutaleb.

Voor de brochure 'Samen aan het werk,
samen in de or' zijn gesprekken gevoerd met tien
ondernemingsraden. Meegewerkt hebben de or van KLM, Telfort,
Polaroid, TNT Post, schoonmaakbedrijf Hago, ziekenhuis AMC, de Raad
voor de Kinderbescherming,

kippenslachterij Pingo, welzijnsinstelling
Palet (Noord-Brabant) en kabelfabriek Prysmian Cables en
Systems.

Belangrijk uitgangspunt voor kleurrijk
personeelsbeleid in organisaties is respect. Op die manier wordt
geen probleem gemaakt van anderszijn. De omgangsvormen binnen een
bedrijf bepalen of ook mensen met uiteenlopende achtergronden
prettig kunnen samenwerken. Als dit lukt, ook binnen de or, wordt
meestal het hele bedrijf er beter van.

Het boekje wordt woensdag 9 mei om 17.30
uur aangeboden aan staatssecretaris Aboutaleb door FNV-voorzitter
Agnes Jongerius.

bron:FNV