'Joop Wijn heeft duidelijkheid willen verschaffen, maar de verwarring is door het besluit van deze staatssecretaris alleen maar groter geworden. De FNV is allerminst overtuigd door de uitleg van Financiën en dringt aan op opschorting van Wijn's besluit.' Dat is de reactie van FNV-federatiebestuurder Peter Gortzak naar aanleiding van alle commotie over het onverhoedse besluit van de staatssecretaris om extra belasting te heffen over ontslagvergoedingen.

Een voorbeeld van grote onduidelijkheid betreft uitspraken van het ministerie van Financiën dat er geen heffing op ontslagvergoedingen plaatsvindt in geval van een reorganisatie. De FNV constateert echter dat nergens in het officiële besluit daarover iets terug te lezen is. Integendeel, aldus de vakcentrale, het besluit suggereert dat de belastingdienst alle ontslagvergoedingsregelingen - individueel of collectief al dan niet in het kader van een reorganisatie - die uitkomen op 70% van het loon per jaar (tot 2 jaar voor de pensioendatum) als VUT-regeling zal aanmerken. Dit betekent dat de werkgever en de ex-werknemer dus altijd achteraf met de belastingdienst in de slag moeten. Met een ongewisse uitkomst in een ongewisse situatie - ontslag - in het vooruitzicht.

Tevens constateert Nederlands grootste vakcentrale dat het besluit op gespannen voet staat met de Wet op de Loonbelasting. Die bepaalt o.a. dat de belastingdienst een regeling slechts als VUT-regeling mag aanmerken als die inderdaad overbrugging tot het pensioen ten doel heeft. Maar het is in strijd met die bepaling dat de belastingplichtige met de bewijslast van het tegendeel wordt opgezadeld.

Ook uitspraken van de staatssecretaris dat de heffing niet de werknemers maar de werkgever treffen, bieden geen soelaas. Peter Gortzak: 'Dit besluit leidt onvermijdelijk tot verhoging van de kosten van ontslag. Het zal doorwerken bij de onderhandelingen, maar ook een doorwerken bij de kantonrechter.'

Inmiddels is ook de Stichting van de Arbeid in het geweer gekomen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft het overlegorgaan van werkgevers en werknemers dat ontslagvergoedingen niet gezien moeten worden als een VUT-regeling. De Stichting dringt er bij de staatssecretaris op aan de uitvoeringsregelingen aan te passen, zodat ontslagvergoedingen niet onder de VUT-definitie vallen.

bron:FNV