De eerste Fokker-60 van de Koninklijke Luchtmacht vertrekt vrijdag
aanstaande (18 maart) naar Curaà§ao voor luchtverkenningstaken ten
behoeve van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba. In
totaal zullen vanaf 1 april twee Fokker-60 toestellen op Curaà§ao
gestationeerd worden voor een periode van ongeveer anderhalf tot twee
jaar.
 
 
Het Ministerie van Defensie is per 1 januari 2005 gestopt met de inzet
van de P3C-Orion voor luchtverkenningstaken. De uitvoering van deze
taken zal uiteindelijk een civiele aangelegenheid worden. Het duurt
echter nog enige tijd voordat de verwerving van een civiele
luchtverkenningscapaciteit is voltooid en operationeel zal zijn. De
Britse luchtmacht voert sinds 1 januari 2005 met Nimrods de
luchtverkenningstaken uit voor de Kustwacht. Per 1 april nemen de
Nederlandse Fokker-60's deze taken over. Uitgangspunt blijft dat
Defensie de luchtverkenningstaken zo snel mogelijk overdraagt aan een
civiele partij.

Bron: Ministerie van defensie