Steeds vaker komt het voor dat automobilisten de ruiten van hun auto
voorzien van een coating of folie die het zicht beperkt. Dit is niet
toegelaten op de voorruit of op de zijruiten van een auto. De politie
vroeg zich af hoe zij hiertegen moesten optreden en ook bij
automobilisten stuitte dit op onbegrip. Twee recente vonnissen van de
Utrechtse kantonrechter maken echter zonder meer duidelijk dat de folie
of coating op autoruiten in strijd is met de wet.

De wet waar we het dan over hebben is het Voertuigenreglement. In
artikel 5.2.42 staat dat voor- en zijruiten van auto's geen
beschadigingen of verkleuringen mogen vertonen. Bovendien bepaalt de
Europese richtlijn (92/22/EEG) dat de lichtdoorlatendheid van
voorruiten 75 procent moet zijn en van zijruiten 70 procent.
Autofabrikanten leveren de auto's standaard met deze waarden af. Dit
betekent dat iedere folie of coating de lichtdoorlaatbaarheid op een
ontoelaatbare wijze beperkt.

Op 31 januari behandelde de kantonrechter twee beroepschriften van
weggebruikers die op 10 september 2003 werden bekeurd vanwege een
gecoate autoruit en een ruit die was voorzien van folie. De betrokkenen
gingen in beroep want naar hun mening ondervinden zij geen belemmering
door deze coating of folie. De kantonrechter oordeelde echter dat de
ruit door de coating wel een verkleuring vertoont in de zin van het
Voertuigenreglement. En de folie werd volgens hetzelfde reglement
aangemerkt als een 'onnodig voorwerp'.

Met deze uitspraak is duidelijkheid gekomen. Zowel voor de weggebruiker
die met ruiten die zijn gecoat of met getinte folie zijn beplakt, een
boete riskeert, als voor de verbalisanten. Coating of folie beïnvloeden
de licthdoorlaatbaarheid van autoruiten op ontoelaatbare wijze en de
automobilist die in een dergelijke auto rijdt, kan geverbaliseerd
worden.

Zie ook: Rechter verbiedt coaten of beplakken van autoruiten

Bron: Openbaar Ministerie