Osteoporose (botontkalking) hangt samen met een hoog niveau van het
aminozuur homocysteine in het bloed. Een interventiestudie in Japan
heeft aangetoond dat door het terugbrengen van het homocysteinegehalte
met foliumzuur, het aantal botbreuken afneemt. Onderzoekers van het
Erasmus MC publiceerden over dit onderwerp in het maartnummer van the
Journal of the American Medical Association (JAMA).

Osteoporose komt vooral voor bij ouderen en leidt tot een verhoogde
kans op botbreuken. Mensen met deze aandoening kunnen al een fractuur
oplopen door een simpele val in de douche. Osteoporose vormt een groot
gezondheidsprobleem, als gevolg waarvan oudere mensen last hebben van
pijn, in het ziekenhuis verblijven en beperkt worden in
bewegingsvrijheid en kwaliteit van leven. De kosten als gevolg van
osteoporose bedragen jaarlijks naar schatting enkele honderden
miljoenen euro's in Nederland, en drie miljard euro in Europa.

Over de oorzaken van osteoporose is nog weinig bekend. Bekende
risicofactoren zijn een hoge leeftijd, een lage botmassa en een hoog
valrisico. De relatie met een hoog homocysteine niveau werd door de
Rotterdamse onderzoekers reeds in mei 2004 aangetoond op basis van het
ERGO-onderzoek. Het ERGO-onderzoek is een grootschalig prospectief
bevolkingsonderzoek onder 8000 bewoners van 55 jaar en ouder uit de
Rotterdamse wijk Ommoord. Samen met onderzoekers van de Amsterdamse
LASA studie ontdekten zij dat mensen met een hoog homocysteine niveau
in het bloed ongeveer een twee keer zo hoog risico hebben op het
krijgen van een botbreuk. Dit risico was onafhankelijk van al bekende
risicofactoren en betekende dat een hoog homocysteine niveau een nieuwe
voorspellende factor is voor het krijgen van een botbreuk.

Uit de Japanse interventiestudie Sato et al is nu gebleken dat
foliumzuur een positieve uitwerking heeft op het reduceren van het
homocysteine niveau. Er zijn meer studies nodig om dit te bevestigen,
maar als deze resultaten stand houden dan zijn een foliumzuurrijk dieet
of het toedienen van foliumzuur in pilvorm goedkope manieren om
botbreuken te voorkomen.

Bron: Erasmus MC

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular