Nog even en dan is het zover! Zaterdag 14 mei vindt in Terneuzen de officiële aftrap plaats van het Jaar van de Folklore. Het Jaar van de Folklore is een aaneenschakeling van honderden grote en kleine evenementen door het gehele land, uitgeroepen door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, het instituut voor de cultuur van het dagelijks leven en het immateriële erfgoed. 

Ineke Strouken, directeur van het centrum en initiatiefnemer van het themajaar: 'Folklore is veel meer dan koekhappen alleen. Als je naar de omringende landen kijkt zie je dat het anders kan. De meeste landen van de Europese Unie beschouwen hun folklore als onlosmakelijk deel van het cultureel erfgoed. Nederland heeft ook boeiende folklore, die naar mijn mening veel te weinig wordt uitgedragen. Daar willen we met het Jaar van de Folklore verandering in brengen'.  
 
Als motto is gekozen voor 'Folklore is onvoltooid verleden tijd'. Daarmee laten de organisatoren zien dat folklore geen anachronisme is, maar een levendige omgang met het verleden. Ineke Strouken legt uit: 'Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur definieert folklore als het aan den lijve ondervinden van geschiedenis. Volksdans, volksmuziek, traditionele sporten, de regionale keuken: het valt allemaal onder folklore.' Wie echter denkt dat folklore een vrijblijvende zaak is, heeft het mis. Wie aan folklore doet, wil dat zo natuurgetrouw mogelijk aanpakken. Daarvoor duikt men soms in de boeken, maar meestal ontdekt men hoe het vroeger was door het dagelijks leven vroeger na te spelen.  
 
'Gelukkig is er een kentering te bespeuren', aldus Strouken. Unesco bijvoorbeeld, de erfgoedorganisatie van de Verenigde Naties, zet zich in voor het behoud van folklore als immaterieel werelderfgoed. Ook Nederland overweegt een nieuw verdrag te ratificeren, dat folklore-uitingen voor de toekomst veilig stelt. 'Steeds meer wordt beseft dat folklore een maatschappelijke betekenis heeft. Kijk bijvoorbeeld naar het jubileumprogramma dat aan koningin Beatrix werd aangeboden. Het heette 'Een land om lief te hebben'. Folklore bindt groepen mensen: het is het sociale cement van een samenleving.' 
 
Het Jaar van de Folklore wordt 14 mei geopend met het Folkart Festival Zeeland-Vlaanderen. Streekdrachten, volksmuziek en volksdans lopen als een rode draad door de openingsmanifestatie in de Grote Kerk aan de Noordstraat in Terneuzen. Op de Markt is vanaf 12:45 uur een spetterend buitenprogramma met optredens van groepen uit binnen- en buitenland.     
 
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur heeft veel ervaring met het opzetten van grote manifestaties, zoals het Jaar van de Folklore. Het centrum was een van de drijvende krachten achter Brieven aan de Toekomst (1998), FotoMonument 2000 (2000) en de zeer succesvolle eerste Nationale Verteldag in 2004, waaraan ruim 400 vertellers en duizenden luisteraars aan deelnamen. 
 
 
bron:Ned.Centr.Volkscultuur