Ford was in 2001 de eerste fabrikant die een door bio-ethanol aangedreven auto met een lage CO2-uitstoot op de markt bracht in Europa. De nieuwe generatie 1.8 liter Ford Focus Flexi-Fuel-modellen wordt in Zweden geïntroduceerd samen met een primeur, de Focus C-MAX Flexi-Fuel. Deze Flexi-Fuel auto's laten zien dat Ford hard werkt aan milieuvriendelijke en toch uiterst betaalbare technologieën.

Dankzij een nauwe samenwerking tussen Ford, de biobrandstofproducenten en de Zweedse overheid komt duurzame mobiliteit binnen handbereik.Ford introduceert de nieuwe generatie Focus Flexi-Fuel evenals een Flexi-Fuel-uitvoering van de Ford Focus C-MAX in Zweden, en blijft vooroplopen als fabrikant van door ethanol aangedreven voertuigen in Europa. De nieuwe Focus en Focus C-MAX Flexi-Fuel leveren tot 70 procent minder CO2-uitstoot op en spelen daarmee een belangrijke rol in het brede assortiment van Ford en het streven naar duurzame mobiliteit. Het succes van de vorige Focus Flexi-Fuel laat ook uitstekend zien wat er kan worden bereikt wanneer verschillende bedrijfstakken en lokale en nationale overheden met elkaar samenwerken.

We zijn enorm trots, niet alleen omdat deze auto een toonbeeld is van de baanbrekende inspanningen van Ford op het gebied van betaalbare bio-ethanoltechnologie, maar ook omdat dit uitstekende resultaat bewijst welke doelen haalbaar zijn wanneer overheden en bedrijfsleven de handen ineen slaan aldus Wolfgang Schneider, Vice President Governmental and Environmental Affairs, Ford of Europe. Wij achten deze technologieën van cruciaal belang. Daarom blijft Ford in heel Europa andere initiatieven op het gebied van bio-ethanol onderzoeken en ondersteunen.

Bio-ethanol kan pas een succesvol onderdeel worden van duurzame mobiliteit wanneer er nauw wordt samengewerkt tussen overheden, fabrikanten en de private sector.Dankzij de intensieve samenwerking met het Zweedse Flexi-Fuel-inkoopconsortium, een combinatie van publieke organisaties, commerciële ondernemingen en privà©-personen, kon Ford de eerste fabrikant worden die door bio-ethanol aangedreven voertuigen op de markt bracht in Europa. Sinds de introductie in 2001 heeft Ford in Zweden meer dan 15.000 Focus Flexi-Fuels verkocht. In 2003 en 2004 was meer dan 80 procent van de milieuvriendelijke auto's die in Zweden werd verkocht, een Focus Flexi-Fuel.

Met deze goede samenwerking hebben we de zogenaamde 'kip en ei' situatie kunnen doorbreken, zegt Schneider. Zolang er geen adequate brandstofinfrastructuur is, gaan consumenten immers niet over tot aanschaf van dit soort voertuigen. En zolang er te weinig van deze voertuigen rondrijden, is het niet aantrekkelijk om een brandstofinfrastructuur tot stand te brengen. De Focus Flexi-Fuel Vehicle, of FFV, laat zien wat er mogelijk is als alle betrokken partijen samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken.
De geheel nieuwe modellen van het type Focus en Focus C-MAX Flexi-Fuel die worden geïntroduceerd, kunnen worden aangedreven door bio-ethanol (E85), door benzine of door een willekeurig mengsel van beide brandstoffen in à©à©n brandstoftank. Deze auto's zijn dus enorm flexibel, zowel wat betreft de technologie als wat betreft het gebruik.
Aangezien bio-ethanol een hernieuwbare brandstof is die afkomstig is van planten (zoals graan, suikerbieten, etc.) of biomassa (zoals houtafval), zit het belangrijkste milieuvoordeel in de reductie van de uitstoot van CO2, het belangrijkste broeikasgas dat verantwoordelijk wordt gehouden voor het broeikaseffect.
Wanneer deze biomassa of dit plantaardig materiaal wordt gebruikt om bio-ethanolbrandstof te maken, kan de CO2-cyclus voor een groot deel een 'gesloten cyclus' worden. Bij de fotosynthese die in planten plaatsvindt, wordt kooldioxide geabsorbeerd. Deze komt pas weer vrij wanneer de bio-ethanol als brandstof wordt gebruikt. Vanuit een holistisch 'well-to-wheel' perspectief kan het gebruik van bio-ethanol daarom leiden tot een reductie van de CO2-uitstoot met 70 procent, vergeleken met een traditionele benzinemotor.
Een ander belangrijk voordeel zijn de relatieve kosten. Ford Zweden brengt de Focus Flexi-Fuel-technologie op de markt voor een zeer aantrekkelijke prijs. Vergeleken met andere hoogwaardige milieuvriendelijke technologieën zijn deze relatief lage kosten opmerkelijk. Aangezien bio-ethanol E85 (85% bio-ethanol, 15% benzine) dankzij belastingmaatregelen ongeveer gelijk geprijsd is als benzine, zijn de Focus en de Focus C-MAX Flexi-Fuel niet alleen gunstig voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.
Vergeleken met een groot aantal conventionele benzinevoertuigen staat de Focus Flexi-Fuel niet alleen borg voor een lagere uitstoot van CO2, maar ook van verschillende andere schadelijke stoffen, zoals NOx.
18)Deze Flexi-Fuel-voertuigen zijn een enorme aanwinst. Klanten kunnen per direct beschikken over een voertuig dat milieuvriendelijk is en toch betaalbaar, zegt Schneider.
De technologie waarmee de lage CO2-waarde wordt bereikt, verschilt slechts in beperkte mate van het conventionele benzinemodel van de Focus. In principe zijn er drie wijzigingen aangebracht in het conventionele model. Ten eerste zijn de kleppen en de klepzittingen van de 1.8 liter 16-kleppen benzinemotor gemaakt van speciaal verhard materiaal.Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een variabele ontsteking die wordt afgestemd op de verhouding tussen bio-ethanol en benzine in de benzinetank. Dit gebeurt automatisch, dus zonder tussenkomst van de bestuurder. Omdat bio-ethanol minder gunstige eigenschappen heeft dan benzine voor koude starts, heeft het cilinderblok bovendien een bijzonder effectieve voorverwarming zodra het kouder is dan 15 graden Celsius.
Ook binnen de conventionele motortechnologie heeft Ford milieuvriendelijke ontwikkelingen tot stand gebracht die hebben geleid tot een lager brandstofverbruik en verminderde uitstoot. Verder zijn er hightech dieselmotoren en benzinetechnologie met directe inspuiting ontwikkeld die minder brandstof verbruiken. De door bio-ethanol aangedreven Focus en Focus C-MAX Flexi-Fuel vormen met hun alternatieve brandstofvoorziening een uitstekende aanvulling op deze technologieën. We zijn verheugd dat deze auto's nu al op de markt zijn. Ze helpen niet alleen de milieugevolgen van mobiliteit te beperken maar maken Europa ook minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Aangezien in deze modellen ook ruimte is voor waterstoftanks, kunnen ze een overbrugging vormen naar het tijdperk van door waterstof aangedreven voertuigen, zegt Derrick Kuzak, Vice President Product Development Ford of Europe. Kuzak voegt daaraan toe: Via bio-ethanoltechnologie, hybride toepassingen en waterstofverbrandingsmotoren komen we langzaam maar zeker op het spoor van een nog efficiëntere technologie, met door waterstof aangedreven brandstofcellen. Het kan nog enige jaren of misschien wel decennia duren voordat dit een commercieel werkbaar alternatief is, maar voor de lange termijn is dit een veelbelovende oplossing.

bron:Ford