Vanwege de sterk gestegen
wereldmarktprijzen van metalen hebben de ondernemers in de
basismetaalindustrie in 2006 hun prijzen flink verhoogd.
Non-ferrometalen stegen nog meer in prijs dan ijzer en staal. De
prijzen van metaalproducten stegen ook, maar minder hard. Dit
blijkt uit berekeningen van het CBS.

Prijzen basismetaal stijgen met 16
procent

De afzetprijzen in de basismetaalindustrie
zijn in 2006 fors gestegen. De prijzen van metalen in primaire vorm
stegen gedurende het jaar vrijwel onafgebroken. In december lag het
prijsniveau 16 procent hoger dan in december 2005. Non-ferrometalen
stegen het meest in prijs. In december lagen de afzetprijzen van
onder andere aluminium, lood, zink en koper gemiddeld 37 procent
hoger dan in december 2005. Primair ijzer en staal werd 8 procent
duurder, ijzeren en stalen buizen kostten in december vorig jaar 9
procent meer dan een jaar eerder. Gietwerk kostte slechts 2 procent
meer.

Wereldmarktprijzen non-ferro metalen naar
recordhoogte

De wereldmarktprijzen van metalen zijn in
2006 sterk gestegen. Voor metaalertsen moest in december 80 procent
meer worden betaald dan een jaar eerder. De wereldmarktprijzen van
aluminium, koper, lood en nikkel stegen tot recordhoogten. De
koperprijs bereikte op 12 mei 2006 op de Londense markt een
recordprijs van 8 785 dollar per ton. Sindsdien is de prijs op de
wereldmarkt weliswaar gedaald naar ongeveer 6 700 dollar in
december 2006, maar daarmee is de prijs in die maand nog altijd 50
procent hoger dan in december 2005. In de loop van januari 2007 is
de koperprijs verder gedaald naar ongeveer 5 600 dollar. Voor zink
en nikkel moest in december tweeënhalf keer zoveel worden
betaald als in december 2005.

Prijsstijging in metaalproductenindustrie
gematigder

De afzetprijzen in de
metaalproductenindustrie stegen ook, maar de prijstoename is
gematigder dan in de basismetaalindustrie. Het niveau van de
afzetprijzen van metaalproducten ligt sinds juli 2006 onafgebroken
meer dan 5 procent hoger dan een jaar eerder.

De prijsstijging was het grootst bij tanks
en reservoirs, die in december 2006 ruim 13 procent duurder waren
dan een jaar eerder. Scharen, messen en bestekken en artikelen van
draad stegen eveneens bovengemiddeld in prijs. Bij stoomketels was
de prijstoename met 0,6 procent het kleinst

bron:CBS