Het aantal verleende bouwvergunningen voor
nieuwbouwwoningen is in de eerste negen maanden van 2006 met 30
procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal
gereedgekomen woningen is met 14 procent toegenomen. Dat blijkt uit
een landelijk onderzoek van het CBS.

Bijna 71 duizend bouwvergunningen
verleend

In de eerste negen maanden van 2006 is
voor bijna 71 duizend woningen een bouwvergunning afgegeven. Dit is
een toename van ruim 16 duizend ten opzichte van diezelfde periode
in 2005. In alle provincies, met uitzondering van Flevoland, nam
het aantal verleende vergunningen toe. De toename was het grootst
in Zuid-Holland (+4,9 duizend), Gelderland en Noord-Holland (+2,2
duizend).

Ook toename gereedgekomen woningen

In de eerste negen maanden van 2006 zijn
41 duizend nieuwe woningen gereedgekomen, ruim 5 duizend woningen
meer dan in de eerste negen maanden van 2005. Dit waren 11 duizend
huurwoningen en 30 duizend eigen woningen. Het aantal opgeleverde
huurwoningen steeg met 33 procent terwijl het aantal gereedgekomen
eigen woningen toenam met 9 procent.

De toename van het aantal opgeleverde
woningen was het grootst in Noord-Brabant (+2,6 duizend). Alleen in
Zuid-Holland en Zeeland zijn minder woningen gereedgekomen.

Voorraad nog op te leveren woningen
stijgt

Eind september 2006 was de voorraad nog op
te leveren woningen bijna 177 duizend. Dat is 15 procent meer dan
een jaar eerder. Bij 80 procent van deze nog niet gereedgekomen
woningen is de bouwvergunning nog geen twee jaar oud. Eind
september 2005 was dit nog 75 procent. Bij 9 procent van de nog
niet gereedgekomen woningen dateert de bouwvergunning van twee tot
drie jaar terug, voor 11 procent is dit langer dan drie jaar.

bron:CBS