Een fraudeteam controleert het komende half jaar meer dan honderd horecabedrijven in de regio Hollands Midden. Het Horeca-interventieteam onderzoekt of bedrijven zich schuldig maken aan ontduiking van belasting en premies, aan uitkeringsfraude en aan illegale arbeid. Ook worden illegaal verblijf in Nederland en illegale huisvesting aangepakt. Het fraudeteam checkt of horecabedrijven vergunningen en hygiëne-voorschriften naleven. Verder is het team alert op mogelijke mensenhandel.

Uit inspecties van de afzonderlijke diensten in Hollands Midden blijkt dat sprake is van hardnekkige fraude bij bepaalde horecagelegenheden. Malafide bedrijven ontduiken de wet vaak op meerdere terreinen. Eerder werkten overheidsdiensten al op kleinere schaal samen. Nu is besloten om een interventieteam te vormen om de fraude fors aan te pakken.

Het fraudeteam bestaat uit de Arbeidsinspectie, de politie Hollands Midden, de Belastingdienst en UWV. Andere deelnemers zijn de gemeenten Leiden, Gouda, Noordwijk, Katwijk, Alphen aan de Rijn en Nieuwerkerk. Ook wordt een rol gespeeld door de Voedsel- en Warenautoriteit, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

Door de controles krijgen bonafide horeca-ondernemers een steun in de rug. Zij ondervinden oneerlijke concurrentie van malafide bedrijven. Niet alleen werkgevers worden gecontroleerd, maar ook werknemers. Zij moeten zich onder meer kunnen legitimeren op de werkplek. Anders kunnen zij een boete verwachten.

bron:SZW