In het eerste kwartaal van 2006 waren er 35 duizend banen meer dan in het laatste kwartaal van 2005. Hierbij is gecorrigeerd voor seizoenseffecten. Het is het vierde kwartaal op rij met banengroei. De banengroei in het eerste kwartaal van 2006 is meer dan twee keer zo groot als in de kwartalen ervoor.

De loonkosten per arbeidsjaar waren in het eerste kwartaal 1,0 procent hoger dan een jaar eerder. Dalende werkgeverslasten temperen de stijging van de loonkosten. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Vooral meer werk bij uitzendbureaus en in de zorg
In het eerste kwartaal van 2006 waren er 77 duizend banen meer dan een jaar eerder. Het leeuwendeel van de banengroei vond plaats in de zakelijke dienstverlening en in de zorg. Door de aantrekkende economie ontstaan extra banen die door veel werkgevers voorlopig worden ingevuld met uitzendkrachten. Maar ook andere zakelijke dienstverleners zoals de ICT hebben meer personeel in dienst. Daarnaast blijft de zorg een belangrijke banenmotor. Het banenverlies neemt af in de industrie en de bouw, maar houdt aan bij de overheid. Seizoengecorrigeerd stijgt de werkgelegenheid in de bouw dit kwartaal alweer.

Nu ook meer mannen aan het werk
In het afgelopen jaar kwamen er 27 duizend mannelijke werknemers bij. Voor het eerst in vier jaar zijn er meer mannen aan het werk dan een jaar geleden. In de drie voorgaande jaren daalde hun aantal met ruim 180 duizend. Het aantal vrouwelijke werknemers nam het afgelopen jaar toe met 50 duizend. Ook in de voorafgaande jaren deden vrouwen het beter dan mannen, mede door hun nog steeds stijgende arbeidsparticipatie.

Lagere werkgeverslasten drukken de loonkosten
De loonkosten per arbeidsjaar waren in het eerste kwartaal 1,0 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2005. Daarmee is de loonkostenstijging de laagste sinds 1996. De CAO-loonstijging is in het eerste kwartaal juist opgelopen tot 1,8 procent. Oorzaak van deze sterk uiteenlopende ontwikkeling is de daling van de werkgeverspremies. Zowel voor (pre)pensioen als voor de arbeidsongeschiktheid droegen de werkgevers minder af. 

De loonkostenstijging in het eerste kwartaal van 2006 was met 1,5 procent het hoogst in de handel en in de transportsector en met 0,1 procent het laagst in het onderwijs.

Geringe aanpassingen banen en lonen 2003, 2004 en 2005
Zoals ieder jaar worden in juli de cijfers van de voorgaande drie jaren aangepast op basis van meer en betere informatie. Dat is nu gebeurd voor 2003, 2004 en 2005. Het beeld van de arbeidsmarkt wijzigt niet. De daling van het aantal banen in 2004 en 2005 is iets minder dan eerder geraamd. Omdat het aandeel deeltijdbanen in alle jaren iets meer is gestegen valt de krimp in arbeidsjaren in 2003 iets groter uit. De arbeidsproductiviteitsgroei blijkt hoger uit te vallen.

bron:CBS