De besparing op uitgaven voor geneesmiddelen loopt in 2005 naar verwachting op tot bijna 700 miljoen euro.

Dat is het resultaat van het geneesmiddelenconvenant, dat begin 2004 werd gesloten tussen onder meer het ministerie van VWS, de Zorgverzekeraars en de geneesmiddelenbranche. Voorlopige cijfers over het eerste kwartaal van 2005 geven aan dat dit jaar door prijsverlagingen een besparing van zo'n 665 miljoen euro kan worden bereikt. Verder kunnen de uitgaven worden verminderd door het aflopen van octrooien voor geneesmiddelen.

Verzekeraars en apothekers nemen die lagere prijzen over in hun contracten, waardoor verzekerden profiteren van een groot deel van de kortingen. In ruil voor de prijsverlagingen neemt minister Hoogervorst gà©à©n wettelijke maatregelen om de bezuinigingen af te dwingen.
 
bron:VWS