Twintig procent minder gasgebruik tot 2018
in de bestaande woningvoorraad: dat hebben de corporaties beloofd
in hun Antwoord aan de samenleving. Maar daarvoor dient de overheid
wel mee te werken. Dat zei Aedes-directeur Henk van Heuven tijdens
het symposium De wegen naar Rome, energiebesparingsopties voor
corporaties dat op 13 april 2007 in Dronten plaatsvond.

‘Om dit streven te bereiken is het
nodig dat het rijk de norm loslaat dat 70 procent van de huurders
moet instemmen met grootschalige verbouwingen, dat de grens voor
huurtoeslag minder stringent wordt en dat in de waardering van
woningen voortaan ook het energiegebruik meetelt.’ Ook
waarschuwde Van Heuven ervoor dat ‘bureaucratie niet de
boventoon gaat voeren’ bij het oplossen van de
knelpunten.

Merijn van Giessen, directeur
beleidsontwikkeling bij het directoraat Generaal Wonen van het
ministerie van VROM liet weten energiebesparing belangrijk te
vinden, maar dat er nog geen concrete toezeggingen gedaan konden
worden. ‘We zijn nog in gesprek. Wij gaan nog bekijken of we
de ambities van de corporaties wel voldoende vinden.’

Het symposium was een initiatief van Aedes
en Oost Flevoland Woondiensten uit Dronten, de corporatie die al
enkele jaren geleden op grote schaal begon met het treffen van
energiebesparende maatregelen in haar bezit, al lang voordat het
broeikaseffect hoog op de politieke agenda stond.

Van Heuven toonde zich verheugd over het
grote aantal aanwezigen. ‘Het is een beetje uit de hand
gelopen, met dank aan minister Winsemius en Al Gore, ik ben daar
blij om’, liet hij zijn gehoor weten.

In september hoopt de branche met een
uitgewerkt plan te komen. Van Heuven: ‘De kick-off hebben we
nu. Ik hoop dat minister Vogelaar in de gesprekken ook echt iets
gaat meebrengen.’

bron:AEDES