Vorig jaar vonden wereldwijd voor het eerst sinds 2000 weer mà©à©r beursgangen (IPO's) plaats en werd mà©à©r kapitaal opgehaald. Daarmee markeert het jaar 2004 een belangrijk omslagpunt in de tot dan toe dalende trend in IPO-activiteit. Dit is de belangrijkste conclusie van het jaarlijkse en wereldwijd uitgevoerde onderzoek van Ernst & Young naar beursgangen.

Uit het onderzoek blijkt dat IPO-activiteit in 2004 ruwweg verdubbelde ten opzichte van 2003. De 'emerging markets' domineren in het onderzoek, vooral Zuidoost-Azië. Landen als Japan, China en Australië zijn alle drie aanwezig in de top vijf van landen die wereldwijd via beursgangen het meeste kapitaal bij elkaar wisten te brengen.

Andere bevindingen uit het onderzoek zijn:

- Via 1516 beursgangen werd wereldwijd 124 miljard dollar aan marktkapitaal opgehaald. Cijfers die - afgezien van de dotcom jaren 1999 en 2000 - voor het laatst werden geëvenaard in 1997;

- In Azië vonden 721 IPO's plaats en werd 40 miljard dollar opgehaald, met als belangrijkste katalysator de economische groei in China. Chinese ondernemingen namen vaak deel aan buitenlandse transacties, in het bijzonder in Hong Kong, Singapore en de Verenigde Staten;

- In India steeg het kapitaal dat werd opgehaald met beursgangen met 638 procent ten opzichte van een jaar eerder;

- 185 IPO's en 8,4 miljard dollar aan opbrengsten in Australië en Nieuw Zeeland was 12 procent van alle beursgangen en vijf procent van het wereldwijd opgehaalde kapitaal;

- In de Verenigde Staten werd 39,7 miljard dollar opgehaald via 286 beursgangen, een toename van 285 procent in het aantal IPO's en een toename van 286 procent in het bedrag dat werd opgehaald;

- In Europa werd 30 miljard dollar opgehaald via 290 IPO's. Grootste bijdrage hieraan kwam uit Groot-Brittannië met 191 beursgangen en 6,8 miljard dollar aan opgehaald kapitaal;

- Ook in Oost-Europa steeg de IPO-activiteit. Zo vonden in Rusland zes beursgangen (859 miljoen dollar) plaats tegen slechts à©à©n een jaar eerder.

Een gevoel van optimisme
'Het merendeel van de beursgangen in 2004 vertelt een verhaal van gevestigde ondernemingen met een sterke kasstroom en stijgende winsten die naar de effectenbeurs gaan om geld op te halen voor verdere expansie', stelt Geert-Jan van Logtestijn van Ernst & Young Transaction Advisory Services. 'Vooruitkijkend zien we een sterke groei in ondernemingen die klaar zijn om naar de beurs te gaan, waardoor een gevoel van optimisme ontstaat voor 2005. Het valt daarbij op dat deze ondernemingen meerdere opties overwegen om geld op te halen, het zogenaamde 'dual' of 'triple tracking'. Ook dit is een teken van het toegenomen optimisme', aldus Van Logtestijn. 'Voornamelijk private equity verstrekkers doen het goed als alternatief voor een beursgang.'

bron:Ernst&Young