Alweer voor de vierde keer organiseert de gemeente Alkmaar samen met de gemeenten vallend onder de Milieudienst Regio Alkmaar (MRA), de gemeente Castricum en Besseling Installatie Actie Zonnesteek. De actie gaat zaterdag 2 september van start. Met een forse subsidie kunnen zonneboilers en zonnepanelen worden aangeschaft. Minister Wijn van Economische Zaken heeft afgelopen maandag zijn subsidieregeling voor alternatieve energieprojecten afgeschaft. De regio Alkmaar blijft echter alternatieve energievormen speciaal ook voor huishoudens stimuleren.

Hoewel het Rijk sinds 2003 gestopt is met het subsidiëren van duurzame energievoorzieningen voor de consument, zijn de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo, Castricum, Schermer en Graft- de Rijp er weer in geslaagd een subsidie te realiseren om duurzame energie te stimuleren. De provincie Noord Holland heeft de handschoen opgepakt en met o.a. de gemeenten Alkmaar, Heiloo, Bergen, Schermer,Graft- de Rijp en Castricum een klimaatovereenkomst getekend om duurzame energie te stimuleren. Dit houdt in dat er € 550,- voor een zonneboiler en € 1.560,- voor een zonnestroomset van 520 Wp gesubsidieerd kan worden. Het voordeel kan dus oplopen tot € 2.110,-

Het aantal beschikbare subsidies is vooralsnog beperkt. Zo is er binnen Alkmaar ruimte voor 50 zonnepaneelsystemen en 10 zonneboilers, De gemeenten Heiloo, Bergen, Castricum, Schermer en Graft-de Rijp zitten daar iets onder.

De zon levert voor Nederland zo’n zestig maal de totale energiebehoefte. Maar deze energie wordt nog onvoldoende benut. Elk jaar blijkt weer uit de enorme belangstelling dat zonne-energie erg leeft onder de bevolking, en terecht. Niet alleen helpen zonne-energiesystemen mee de CO2 uitstoot te verminderen, zij helpen ook de steeds stijgende energielasten te drukken. Gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo, Castricum, Schermer en Graft- de Rijp stimuleren graag duurzame energie. Daarom hebben zij het weer mogelijk gemaakt om via de Actie Zonnesteek subsidie te geven aan consumenten.

Actie Zonnesteek begint zaterdag 2 september op de Energiemarkt bij Besseling Installatie, Havinghastraat 22 in Alkmaar. Van 10.00 tot 16.00 uur bent u daar welkom om op de Actie Zonnesteek in te tekenen. In de laatste week van augustus verschijnt de Energiekrant van Besseling Installatie waarin de hele actie nog eens duidelijk wordt uitgelegd. Deze krant wordt huis aan huis verspreid.

bron:Gemeente Alkmaar