In 2005 is ruim 75 miljoen ton aardolieproducten uitgevoerd. Zo groot was de uitvoer vanuit geen enkel ander belangrijk Europees land. Dat blijkt uit metingen van het CBS.

Kwart invoer komt uit Rusland
De invoer van aardoliegrondstoffen was ruim 106 miljoen ton. Het gaat hoofdzakelijk om ruwe aardolie en aardgascondensaat, een vloeibaar bijproduct van aardgaswinning. Ruim een kwart van de ingevoerde aardoliegrondstoffen was afkomstig uit Rusland. Dat was vooral aardolie. Ook Saudi-Arabië en Noorwegen waren grote leveranciers van aardolie. In Nederland zelf is in 2005 ruim 2 miljoen ton aardolie gewonnen. Uit Algerije werd vooral aardgascondensaat ingevoerd.

Groot deel wordt doorgevoerd
Ruwweg de helft van de aardoliegrondstoffen die Nederland invoert, wordt direct weer uitgevoerd. Ons land is dus een doorvoerland van aardoliegrondstoffen.
Een deel van de grondstoffen wordt, samen met onder meer zware stookolie, door de petrochemische industrie en de raffinaderijen verwerkt tot aardolieproducten.
Een zeer groot deel van deze aardolieproducten wordt geëxporteerd. In 2005 voerde Nederland 75 miljoen ton aardolieproducten uit, 7 procent meer dan in 2004, waarvan één zesde doorvoer. Die hoeveelheid was groter dan in welk ander belangrijk Europees land ook.

Uitvoer zware stookolie en motorbenzine stijgt sterk
Van de aardolieproducten die Nederland in 2005 naar het buitenland uitvoerde, bestond het grootste deel (21 miljoen ton) uit diesel en lichte stookolie. Deze brandstoffen worden onder meer in het wegvervoer en de landbouw gebruikt. Ook werd veel zware stookolie (17 miljoen ton) en motorbenzine (11,6 miljoen ton) uitgevoerd.
Met name de buitenlandse aflevering van zware stookolie, die vooral wordt gebruikt als brandstof voor vrachtschepen, en motorbenzine is in 2005 sterk toegenomen ten opzichte van 2004, met 29 respectievelijk 19 procent.

bron: CBS