Vanaf het schooljaar 2005-2006 kunnen 131 scholen voor voortgezet onderwijs meedoen aan het project maatschappelijke stages. Vanaf schooljaar 2006-2007 wordt het uitgebreid naar 262 scholen. En het schooljaar daarna kunnen alle scholen meedoen. Hiervoor is acht miljoen euro beschikbaar. Dit schrijft minister Van der Hoeven, samen met staatssecretaris Ross, vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het project maatschappelijke stages wordt fors uitgebreid omdat het  succesvol is verlopen. Bij de brief is ook het rapport Pilots maatschappelijke stages, tien portretten van het betere werk meegestuurd.  

Het project maatschappelijke stages is onderdeel van het beleid om over de hele breedte van het onderwijs aandacht te besteden aan burgerschap. Dit schooljaar doen zo.n 40 scholen mee aan het project maatschappelijke stages. In het schooljaar 2003-2004 hebben tien scholen voor vmbo, havo en vwo proef gedraaid met maatschappelijke stages. De stages kennen vele vormen te weten: hockeytraining geven aan de pupillen, koffie schenken in het ziekenhuis, een uitje voor verstandelijke gehandicapten organiseren, internetles geven aan ouderen, een paar wedstrijden fluiten op de voetbalvereniging of voorlezen in het verzorgingstehuis. Ook wordt de stage verschillend ingevuld in tijd (bijvoorbeeld een aantal weken een paar uur per week of à©à©n hele week fulltime) en kan er gekozen worden voor een vrijwillig dan wel verplicht karakter voor de leerlingen.  
 
Uit de evaluatie blijkt dat de stages goed zijn verlopen. Het blijkt dat voor de stages draagvlak bij de school zelf, ouders, leerlingen en maatschappelijke organisaties belangrijk is. Ook vinden leerlingen het belangrijk dat zij gewaardeerd worden voor het werk dat ze doen: een compliment op de stageplek, een aantekening op het rapport of diploma, studiepunten. De leerlingen leren het meest door tijdens de les ervaringen met elkaar te delen en te reflecteren op hun eigen stage. Het werven van voldoende stageplekken is soms een probleem. In de pilot werden de oplossingen gevonden door leerlingen zelf hun stageplaats te laten zoeken of door samen te werken met enkele grote zorginstellingen die veel stageplekken kunnen aanbieden.  
 
bron:OCW