De Siemens Groep in Nederland boekte in
2006 een forse winststijging van ruim honderd procent. De
nettowinst na belasting steeg van EUR 63,6 miljoen in 2005 naar EUR
127,4 miljoen in 2006. De omzet steeg met negen procent van EUR
1.387 miljoen in 2005 naar EUR 1.511 miljoen in 2006. Uitstekende
resultaten van de divisies, eerder genomen efficiencymaatregelen en
kostenreducties vormen de belangrijkste grondslag van de
winststijging, zo maakte de onderneming bekend bij de presentatie
van de jaarcijfers.

Bestuursvoorzitter Martin van Pernis gaf
een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen bij Siemens
Nederland in het boekjaar, dat loopt van eind september tot eind
september in het daaropvolgende jaar. "Verstedelijking.
Bevolkingsgroei. Vergrijzing en een hogere levensverwachting. De
impact van deze mondiale tendensen tekent zich in een steeds
sneller tempo af. Siemens ziet de ontwikkelingen geconcentreerd in
twee megatrends: urbanisatie en demografische veranderingen. Beide
grijpen in op het gehele business portfolio van de onderneming. De
wereld daagt ons uit. Daar liggen voor ons de groeikansen, aldus
Van Pernis.

"Siemens heeft in het boekjaar 2006 de
gestelde doelen voor omzet en winst in Nederland behaald. De
voorzichtige economische opleving in 2006, landelijk vooral
zichtbaar in meer uitzendbanen en in Rotterdam overgeslagen
containers, laat zich nog niet vertalen in onze cijfers, aangezien
de order intake van Siemens in Nederland substantieel is
gerelateerd aan langlopende en grootschalige projecten, verklaarde
financieel directeur en lid van de raad van bestuur Jean-Claude
Kieffer.

Het jaar 2006 stond in het teken van
diepgaande wijzigingen in het portfolio door acquisitie van, onder
meer, VA Tech (energietechniek), Flender (mechanische
aandrijvingen), Loher (aandrijftechniek), DPC en Bayer Diagnostics
(medische techniek). Bijzonder ingrijpend voor de onderneming zijn
de ontwikkelingen bij (tele)-communicatie. De in 2005
overeengekomen (internationale) verkoop van de mobiele
telefoontoestellen kwam in 2006 tot een afronding. Voor Siemens in
Nederland heeft de internationale fusie van Siemens COM Carrier
Services met Nokia Networks Business Group vergaande gevolgen. De
beoogde fusie is tot stand gebracht om de partners in staat te
stellen de sterke concurrentie in de telecommunicatie niet alleen
te weerstaan, maar ook om marktaandeel te winnen. Siemens Nederland
behoudt de activiteiten van Enterprise Networks en Wireless
Modules. Met KPN werd een overeenkomst gesloten over de directe
verkoop- en serviceactiviteiten van de systemen voor Enterprise
Networks.

Siemens Industrial Turbomachinery kreeg
orders van de NAM voor compressoren en het testen van apparatuur.
Voor Siemens VDO werkten veranderingen in de regelgeving voor de
BPM negatief door in de markt voor navigatiesystemen en
audio/dvd-systemen voor de automotive branche. Siemens bereikte een
doorbraak op gebied van energie: na procedures die zes jaar in
beslag namen, kon de bouw van het windmolenpark bij Delfzijl worden
gerealiseerd. Daarnaast moderniseerde de onderneming een groot
aantal energiecentrales in Nederland. In de markt voor mobiliteit
passeerde Siemens belangrijke mijlpalen bij de HSL-Zuid. De eerste
treinen hebben inmiddels testritten op het traject uitgevoerd. In
de communicatiesector levert Siemens de nieuwste
netwerktechnologie; IP-TV voor Mine (tv via ADSL), de interactieve
-televisie die KPN heeft geïntroduceerd. Het aandeel in de
markt voor industriële automatisering vertoont een stevige
groei. De levering van componenten voor de scheepsbouw,
boorplatforms en productielijnen in de industrie neemt toe. Een
primeur is de opdracht van IHC Gusto om bij een boorplatform
gelijktijdig de vier pijlers te automatiseren. In de medische
sector introduceerde Siemens een aantal nieuwe beeldvormende
systemen. De ontwikkeling van Orbis, het ziekenhuis van de 21e
eeuw, is inmiddels in een vergevorderd stadium. Siemens stond mede
aan de wieg van dit innovatieve concept. De divisie Consumer
Products laat goede resultaten zien in een constante markt, met
name het topmerk Gaggenau geeft een behoorlijke groei te zien. Het
e-life concept krijgt veel aandacht: door met slimme -oplossingen
in te spelen op de vergrijzing, kunnen mensen langer thuis blijven
wonen. De divisie Siemens Business Services maakte in Nederland een
goed jaar door. Aansprekende projecten zijn een Callcenter bij de
Belastingdienst, document management voor de provincie
Zuid-Holland, IT-outsourcing bij Royal Haskoning,
applicatiemanagement en

IT-outsourcing voor Hoek Loos. In lijn met
de internationale strategie spitst Siemens de dienstverlening meer
toe op de gezondheidszorg, de industrie en de overheid. De divisie
Customer Integrated Services is zeer succesvol met engineering en
services.

Vooruitzichten voor 2007

Voor het volgende boekjaar zijn de
vooruitzichten gematigd optimistisch. Internationale spanningen en
de hoge olieprijs zijn hier debet aan. Desondanks tekenen zich
positieve ontwikkelingen af. In de energiemarkt verwacht Siemens
een beslissing over de energienetten en hebben producenten de bouw
van nieuwe centrales aangekondigd. Over de offshore sector is het
bedrijf eveneens positief. De markten voor industriële
automatisering, scheepsbouw en kranen zullen naar verwachting
verder aantrekken. De divisie Energy, Transport and Distribution
zal daarom de activiteiten met havenkranen uitbreiden naar de markt
voor industriekranen. Op het gebied van communicatie krijgt Nokia
Siemens Networks een zo goed mogelijke start. Deze nieuwe
onderneming staat aan de vooravond van de verdere uitrol van
interactieve televisie en de UMTS-netwerken van KPN. In de
gezondheidszorg introduceert Siemens de ICT-oplossing Soarian,
waarmee ziekenhuizen behandelingen en zorgprocessen kunnen
ondersteunen en optimaliseren. Voor de NS levert Siemens in 2008 de
Sprinter-treinen, in samenwerking met partner Bombardier
Transportation. Daarnaast verwacht de onderneming ontwikkelingen
vanuit de overheid op het gebied van beprijzing van mobiliteit.

Profiel Siemens Groep in Nederland

De Siemens Groep in Nederland levert
producten, systemen en diensten op vrijwel alle terreinen van de
elektrotechniek en de elektronica. Naast de zakelijke markt bedient
Siemens, veelal via de tussenhandel, ook de particuliere consument.
Dit gebeurt met

producten voor huishoudelijke
toepassingen, verlichting en draadloze telefonie. Zakelijke
afnemers vinden bij Siemens totaaloplossingen. Niet alleen voor
energie, gezondheid, industrie en mobiliteit, maar ook voor
veiligheid, communicatie en wonen en werken. Siemens is zowel
infrastructuur- als serviceprovider. Ook voor diensten als
projectmanagement, engineering, service of opleidingen kunnen
klanten een beroep op Siemens doen. Behalve continuïteit en
betrouwbaarheid levert de onderneming

kwaliteit en innovatieve kracht binnen een
mondiaal opererend kennisnetwerk. Alle inspanningen zijn er op
gericht het hoge verwachtingsniveau van klanten dagelijks waar te
maken.

bron:Siemens Nederland N.V.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular